Muligheten kommer gjennom den nasjonale satsingen Utdanningsløftet, som varer ut 2021. Satsingen skal føre til at flere fullfører videregående opplæring blant de som ikke lenger har skolerett, det vil si at de har brukt opp retten til videregående skole.

Utdanningsetaten i Oslo har ansvaret i hovedstaden, og har fått 38 millioner til tiltaket.

De ønsker å komme i kontakt med permitterte og ledige i hovedstaden, og har spurt NAV i Oslo om hjelp:

– Det er klart vi hjelper til med dette! Å ha fullført videregående skole med oppnådd studiekompetanse eller fagbrev er nøkkelen til å få innpass i arbeidslivet, og vi anbefaler alle som ikke har fullført videregående skole til å benytte seg av muligheten. Dette er en gavepakke til ledige og permitterte, og gjør våre kandidater mer rustet på arbeidsmarkedet. NAV-kontorene i Oslo har tatt kontakt med mange aktuelle kandidater, og har informert og anbefalt muligheten, Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Satsingen gir også virksomheter i Oslo anledning til å styrke kompetansen hos sine permitterte, slik at de står sterkere i et fremtidig arbeidsliv. 

– Arbeidsgivere med mange permitterte, eller som planlegger nedbemanning, kan tipse sine ansatte om dette, råder Sonja. 

Søknadsfrist for første opptak er 15. november 2020. Du kan likevel sende inn søknad etter fristen, da listene fylles opp fortløpende om det er ledige plasser. 

Hvem kan få tilbudet? 

For å delta på kursene må du være folkeregistrert i Oslo kommune, og enten være: 

  • Permittert eller arbeidsledig og ha gått i videregående opplæring uten å oppnå studiekompetanse, eller fag- eller svennebrev. Det kan være at du har strøket i ett eller flere fag, eller sluttet før skole- eller læretiden var over. Eller: 
  • Du er permittert eller arbeidsledig og har lang arbeidspraksis uten å ha gått på videregående opplæring, og lurer på om du kan gå opp til fag- eller svennebrev som praksiskandidat.

Om utdanningsløftet 

Stortinget har bevilget 300 millioner kroner i tilskudd til fylkeskommunene for igangsetting av tiltak som skal gi permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring en mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse. Tilskuddet legger til rette for at anslagsvis 5 000 flere personer kan fullføre videregående opplæring på landsbasis. 

Tilskuddet er fordelt mellom fylkeskommunene på bakgrunn av fylkenes andel av voksne med grunnskole som høyeste utdanning. Oslo kommune har mottatt kr 38 500 000. Midlene må brukes innen utgangen av 2021.