Ledige og permitterte i Oslo får fullføre videregående skole gratis

  • Permittert eller arbeidsledig og ha gått i videregående opplæring uten å oppnå studiekompetanse, eller fag- eller svennebrev. Det kan være at du har strøket i ett eller flere fag, eller sluttet før skole- eller læretiden var over. Eller: 
  • Du er permittert eller arbeidsledig og har lang arbeidspraksis uten å ha gått på videregående opplæring, og lurer på om du kan gå opp til fag- eller svennebrev som praksiskandidat.
  • Permitterte og ledige med lang arbeidserfaring, kan også gå opp til fagprøve eller svenneprøve uten å ha gjennomført videregående opplæring eller å ha gått i lære
Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.
Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.