Tone er ungdomsveileder ved NAV Nordre Aker. I møte med aktuelle arbeidsgivere informerer hun om muligheter NAV har for å tilrettelegge eller bistå ved en mulig ansettelse.

Et av verktøyene som kan brukes ved behov er mentor.

Ved bruk av mentor frikjøpes en kollega noen timer av NAV i en avtalt periode for å gi ekstra støtte og veiledning til arbeidssøkeren, utover ordinær opplæring.

- Hvis vi bruker mentor kan den unge få ekstra tid til å øve på og mestre ulike oppgaver, få støtte og veiledning. Det gjør det for eksempel lettere å gå opp til fagprøve etter hvert, eller mestre arbeidsoppgavene slik at ungdommen blir ansatt, forteller Tone.

Hun starter alltid med å avklare den unges yrkesmål, utdanning, arbeidserfaring, helsesituasjon og eventuelle utfordringer, før ungdommen lager en plan med mål om jobb. Det gjør det lettere å gi god oppfølging, samt finne rett arbeidsplass.

I samarbeidet med arbeidsgiverne og de unge er hun opptatt av å være tilgjengelig. Det skal være lav terskel for å ta kontakt.

- Det er viktig å være tett på. Jeg er også opptatt av å være på tilbudssiden når det gjelder informasjon og skjemautfylling, slik at dette oppleves enkelt og lettvint for arbeidsgiver, sier Tone.

Hennes oppfordring til arbeidsgivere er klar:

- Gi ungdommer en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet! De har ofte mange skjulte ressurser, la dem slippe til så blomstrer de. Tørr å satse på de som ikke alltid virker som en sikker investering, og ha tålmodighet om ikke alltid ting går som planlagt.

I Oslo har alle NAV-kontorene egne team som følger opp unge som trenger hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet, da unge er en prioritert målgruppe i NAV. Ungdomsteamene har flere veiledere som samarbeider med arbeidsgivere i Oslo.

Les om ungdomsarbeidet i NAV Oslo

Les om mentorordningen