God integrering og inkludering krever et digitaliseringsvennlig lovverk

Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.