– Jeg ble arbeidsledig i 2012 på grunn av nedbemanning. Jeg prøvde å lykkes på egen hånd med å få meg jobb igjen, men opplevde at det var vanskelig til tross for at jeg videreutdannet meg og påtok meg varierte oppdrag. Jeg tenkte at det skulle være enkelt å få meg jobb igjen, men slik var det ikke, forteller Gaute Bergmo, som jobbet med data og økonomi i et stort datafirma før han ble arbeidsledig. 

Etter hvert kom han i kontakt med NAV Nordstrand og møtte Tom som er NAV-veileder i kvalifiseringsprogrammet (KVP). 

– Jeg opplevde at Tom ble kjent med meg som person og så mine ressurser. Det var godt å bli møtt på en slik måte. Sammen hadde vi et klart mål om at jeg skulle komme i jobb igjen. Det tar på å være utenfor arbeidslivet, det gjør noe med deg som person selv om du er sterk og har troen på at du skal komme i arbeidslivet igjen, forteller Gaute. 

Først vekterkurs – så jobb

I samtalene med Tom fortalte Gaute at han hadde jobbet frivillig som natteravn i Oslo sentrum og vært vakt på festivaler. Dette var nyttig erfaring som han kunne bygge videre på. Når anledningen hos Securitas dukket opp høsten 2019, var ikke Gaute i tvil om at dette kunne være hans mulighet.  – Vekterjobben passer meg godt, og jeg er vant til å hjelpe og forholde meg til mennesker. Hos Securitas har jeg fra første stund blitt møtt med vennlighet, smil og åpenhet. Det har vært viktig for meg, forteller Gaute.  

I november 2019 ble han fast ansatt i Securitas. Først måtte han gjennomføre og bestå nasjonal grunnutdanning for vektere, et kurs over fem uker.  Dette er fast prosedyre for alle som skal bli ansatt hos Securitas gjennom NAV-samarbeidet. 

– Det beste med å ha fått denne jobben er at jeg har noe å gå til, samt noe å gå fra. Jeg vet hva jeg går til, og jeg har en god følelse når jeg går for dagen. Jobben er meningsfull og jeg har gode kolleger, sier Gaute.  

Målrettet samarbeid

Det var i fjor sommer at Securitas inngikk en "Vi inkluderer!"-avtale med NAV Oslo, som innebærer samarbeid om å ansette de som har vært utenfor arbeidslivet en stund, slik som Gaute. 

Til nå har tre fått jobb, og to til er i anmarsj. Og flere vil det blir fremover. I NAV Oslo følger Simen From opp samarbeidsavtalen med Securitas. Det innebærer at han blir godt kjent med Securitas og deres behov, og at denne kunnskapen ligger til grunn for aktuelle kandidater som foreslås fra NAV i Oslo. 

– At vi har en fast primærkontakt hos NAV i Oslo, Simen, som blir kjent med oss og vårt behov, gjør at vi samarbeider mer målrettet om å ansette de som står et stykke unna arbeidsmarkedet. Det bidrar til at NAV Oslo lettere treffer blink med kandidatene de foreslår. I så måte er vi veldig fornøyd med ansettelsen av Gaute, han har allerede vist seg som en dyktig ressurs, sier rekrutterer Marianne Larsen i Securitas i Oslo.

Starter med 50 prosent stillinger 

Hun forteller at de starter med 50 prosent faste stillinger for de som får jobb som vekter gjennom "Vi inkluderer!". Så får de mulighet til å øke stillingsprosenten etter hvert.

– I samarbeidet med NAV er vi tydelige på at vi ønsker å ansette de som får tilbud om vekterkurs, og da starter vi med 50 prosent stilling i etterkant av kurset. Vi har tro på en myk start når folk har vært utenfor arbeidslivet en stund, og at det bidrar til at folk blir værende hos oss. Vi har god erfaring med å ansette arbeidssøkere som av ulike grunner har kjent på et utenforskap, eller som har måttet endre retning i yrkesvalget sitt. Tilbake får vi topp motiverte arbeidstakere, sier Marianne Larsen.

Les mer om samarbeidet mellom Securitas og NAV Oslo