- Det viktigste er at man evner å se menneskene bak en mangelfull CV. Se mulighetene som ligger hos kandidater som ellers kanskje ikke ville ha dukket opp i søknadsbunken, sier Jon Eldon, Food Service Business Director i Compass Group.

Compass Group Norge leverer tjenester blant annet innen kantine, kurs- og konferanse, resepsjon og renhold.

Samarbeider med NAV i Oslo om rekruttering

- Det er spennende å samarbeide med NAV om å inkludere personer som ikke nødvendigvis har en CV som gjør at de blir lagt merke til i en søknadsbunke. Vi får verdifull informasjon av NAV om kandidaten som vi ikke klarer å trekke ut fra en CV, og det gir oss unik tilgang på spennende, potensielle nye kolleger. Ofte opplever vi at det er personligheten som bestemmer om en ansatt lykkes hos oss. At vi på denne måten også tar samfunnsansvar er bare en bonus, forteller Eldon.

Vanligvis har virksomheten et stort behov for arbeidskraft og forskjellig kompetanse og utdanning, bare i fjor ansatte de rundt 40-50 stykker. Som alle andre virksomheter i servicebransjen påvirkes de av koronasituasjonen, men de er opptatt av å fortsette det gode samarbeidet med NAV i Oslo om fremtidig behov for nye medarbeidere.

Virksomheten samarbeider opp mot noen hovedkontakter i NAV i Oslo, og er bindeleddet inn mot NAV-kontorene. Hovedkontaktene har stilling som markedskontakter i NAV i Oslo.

Denne måten å organisere samarbeidet på bidrar til systematikk, aktuelle kandidater fra hele Oslo, og at samarbeidsavtalen etterleves. 

Strategi for opplæringsløp

- Vi ser etter de personene som vil lære et fag, og som virkelig ønsker å bli gode. De som har et ønske om å komme seg ut i arbeidslivet, og som ønsker en ny retning. Hos oss er ulikheter en fordel, sier Eldon.

Han råder andre virksomheter som ønsker å bidra til inkludering til å ha en strategi for opplæringsløp, med god oppfølging fra nærmeste leder.  

Av de aktuelle kandidatene som inngår i samarbeidet mellom Compass Group og NAV i Oslo går en del gjennom kvalifiserende løp, blant annet via programmet Kjøkkenveien for de som skal lære seg kantine/mat, mens andre går rett ut i lønnet arbeid.

Kandidatene skal ofte gjennom et stort opplæringsprogram, og det er viktig at personen har motivasjon for å gjennomføre. Det sikres ved at NAV-veileder gjør en ordentlig kartlegging av kandidaten før personen presenteres for Compass Group. 

- Vi har rom for mange og ingen er like, sier Eldon.