Ijuni fikk Møller Medvind i Oslo storfint besøk av statsråden og NAV-direktøren. De ville besøke en bedrift som samarbeider godt med NAV, og som legger stor innsats i å inkludere unge som står et stykke utenfor arbeidsmarkedet. Noe av det unike med samarbeidet er at Møller Medvind er så tydelige på at de ønsker å ansette ungdommene de tar inn via NAV.

Det er NAV Oslo som velger ut og avklarer deltakerne, mens Møller Medvind bidrar med opplæring, kompetanse og mulighet for fast jobb i selskapet. De første ungdommene startet i begynnelsen av april i år. Målet i år er å ta inn mellom 20-30 unge fra hele Oslo.

Trenger flere arbeidsgivere som Møller Medvind

Etter å ha møtt ansatte og unge medarbeidere hos Møller Medvind uttalte statsråd Anniken Hauglie at hun ønsker mer av denne typen samarbeid.

– Vi trenger flere slike gode og seriøse arbeidsgivere som Møller Medvind, som kan samarbeide med NAV på denne måten og tilby ungdommene muligheter for fast jobb. Det er det som trengs. Vi ønsker at så mange som mulig blir med på inkluderingsdugnaden, sa Hauglie.

Regjeringen satser på en inkluderingsdugnad for å få flere av de som står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Inkluderingsdugnaden favner bredt, og er avhengig av at blant annet kommuner, næringsliv, partene i arbeidslivet, NAV og ikke minst at de som selv står på utsiden, bidrar.

Statsråden trakk fram at dette er et godt eksempel i tråd med inkluderingsdugnaden.

Handler om tett NAV-samarbeid med bedrifter

Møller Medvind inngår i Møller Mobility Group og er en viktig del av selskapet, både forretningsmessig og verdimessig. Eier og daglig leder, Mari Schage Førde, er opptatt av at de som bedrift skal ta samfunnsansvar. Hun sa at den beste måten å gjøre dette på er å ansette unge som står et stykke utenfor arbeidsmarkedet. Et tett og godt samarbeid med NAV Oslo muliggjør dette.  

– Dette er et godt prosjekt, kommenterte NAV-direktør Sigrun Vågeng.

– Det er flott å besøke en bedrift som tar samfunnsansvar på denne måten og gir mulighet for både kompetanse og jobb. Det handler om et godt samarbeid mellom NAV og bedrifter. Og vi trenger arbeidsgivere som er villige til å gi litt ekstra. Da får de mye tilbake, som her hos Møller Medvind, sa Vågeng.  

Hun påpekte at vi har for mange unge som faller utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, og at vi sammen må satse for å inkludere dem i yrkeslivet.

Blir møtt med ansvar og tillit

Møller Medvind har nå flere unge medarbeidere som er i gang og klargjør bruktbiler for salg i produksjonshallen på Alnabru i Oslo. Eirik er en av dem. Han har aldri jobbet med bilpleie før, men vet godt hvordan han vil at en fin bil skal se ut.

– Jeg har fått mye ansvar selv om jeg ikke kan dette her, så læringskurven har vært bratt. Det å bli møtt av andre som har tro på meg, gir meg motivasjon.

Eirik har noen hull i cv-en, og fortalte at han ikke har vært i jobb de siste årene. Nå er planen at han skal gå fra arbeidstrening til midlertidig ansettelse etter sommerferien. Etter en prøvetid på seks måneder er ambisjonen fast jobb. 

– Nå er fremtidsutsiktene mine gode, og jeg må bare gripe muligheten og sjansen jeg får her.

Om samarbeidet mellom NAV Oslo og Møller Medvind

NAV Oslo signerte samarbeidsavtalen med Møller Medvind i november i fjor. Avtalen går ut på at unge mellom 18-30 år som står utenfor arbeidslivet og er registrert hos NAV, i første omgang skal få et tilbud om arbeidstrening. Etter en tremåneders periode skal det vurderes midlertidig ansettelse av ungdommen og lønnstilskudd til selskapet, med mulighet for fast ansettelse etter 9 (12) måneder.

NAV Oslos oppgave i samarbeidet er å velge ut og avklare deltakere til prosjektet. Fast kontaktpunkt for Møller Medvind er lagt til NAV Nordstrand. Det betyr at NAV Nordstrand er bindeleddet mellom Møller Medvind og NAV-kontorene i Oslo. NAV har også ansvaret for oppfølging av deltakerne mens de er hos Møller Medvind, inkludert økonomisk oppfølging.

- En modell hvor ett NAV-kontor fungerer som kontaktpunkt ut mot en bedrift er spennende og lærerikt for oss. Jeg gleder meg til å se resultatene for deltakerne, og jeg håper og tror at vi skal jobbe godt «i kulissene» slik at vi sikrer at det er de riktige kandidatene som får denne muligheten. Lykkes vi vil dette være en modell å bygge videre på i Oslo, sa fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.