Brukerne i Oslo er godt fornøyd med NAV

  • På utsagnet «Jeg blir møtt med respekt fra NAV» gir brukerne i Oslo en score på 4,5, som er en nedgang fra 4,8 i fjor.
  • På spørsmålet «Hvor stor tillit har du til NAVs arbeid i sin helhet?», får NAV en score på 4,0, som er en nedgang fra 4,2 i 2019. 

Fakta

  • Telefon
  • Internett
  • Brev
  • Chat
  • Møte på NAV-kontor
Figur som viser resultatene for undersøkelsens tre hovedspørsmål.
Figur som viser resultatene for undersøkelsens tre hovedspørsmål.