– Jeg er selv ikke etnisk norsk og har opplevd at det er vanskelig å være jobbsøker i Norge da mange med utenlandsk navn opplever å stille bakerst i køen. Jeg ønsker å gi noe tilbake nå når jeg er i denne stillingen: Både til å ansette personer med utenlandsk opprinnelse og de som ikke har en perfekt CV, men som har et stort ønske om jobb, forteller Liene. 

Bedriften hennes har tegnet en samarbeidsavtale med NAV Grünerløkka om rekruttering og inkludering, og det har resultert i at mange har fått jobb. Personene hadde i utgangspunktet vansker med å få fotfeste i arbeidslivet på grunn av hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne, med opplæringsbehov. Alle NAV-kontorene i Oslo har egne markedskontakter som jobber ut mot arbeidsgivere i hovedstaden.

– Jeg ser ikke forskjell på å ansette personer via NAV eller andre kanaler, da vi gir den samme opplæringen. Gode medarbeidere trenger ikke å ha en fin CV. Arbeidsgivere som legger for stor vekt på CV går glipp av mange flinke personer som kunne ha blitt gode medarbeidere. Det er viktig å se det hele mennesket, sier Liene.

Hun er bevisst på å gi mulighet til de som sliter med å komme ut i jobb, og ser etter personer med gode holdninger, vilje og høy arbeidsinnsats, og som kan passe hos dem. 

– Jeg håper at flere arbeidsgivere vil ta et samfunnsansvar, og bidra til inkludering av personer som står utenfor. Det kan være gode medarbeidere som har et stort ønske om å gjøre en god jobb. Vi ønsker bistand til å finne personer som er motiverte for jobb, og som passer hos oss. Vi får gode avklarte kandidater. Samarbeidet med NAV gjør det enklere i ansettelsesprosessen, og vi unngår feilansettelser. Vi opplever at dette er en vinn-vinn-situasjon både for staten, samfunnet, den enkelte og arbeidsgiverne, sier Liene.