Dette gjør det enda lettere for arbeidsgivere over hele landet å ta kontakt med sitt lokale arbeidslivssenter, for å be om bistand.

Meldingen til arbeidslivssenteret sendes inn via et digitalt kontaktskjema, under området «Kom i kontakt med NAV» på nav.no. På dette kontaktskjemaet vil man finne den nye valgmuligheten som heter «Forebygge sykefravær».

Du kan finne fram til dette skjemaet fra forsiden på nav.no, ved å velge menypunktet «Bedrift», og så velge «Veiviser for inkludering» under overskriften Inkluderende arbeidsliv. Du kan også velge «Kontakt oss» under overskriften Rekruttering under menypunktet «Bedrift». Begge veier fører til kontaktskjemaet.

Lavere terskel for å ta kontakt

Denne valgmuligheten er spesifikt myntet på arbeidsgivere, både for å gjøre det lettere å komme i kontakt med NAV, samt å gi en økt valgfrihet når det kommer til måten man kontakter oss på.

Vi har også erfart at det å kunne sende inn henvendelsen digitalt, senker terskelen for å ta kontakt med NAV. Denne kanalen er åpen døgnet rundt, slik at du kan kontakte oss når det passer deg.

Sendes rett til ditt lokale arbeidslivssenter

Under utfyllingen av skjemaet vil man også velge hvilket fylke og hvilken kommune bedriften din ligger i. På denne måten rutes henvendelsen til ditt lokale arbeidslivssenter, og blir fulgt opp videre derfra.

Det er verdt å merke seg at velger du at henvendelsen gjelder «Oppfølging av arbeidstaker» eller «Annet», vil du ikke få muligheten til å fylle ut skjemaet, men blir henvist videre til NAVs arbeidsgivertelefon. Derfor er det viktig at du velger «Forebygge sykefravær» på spørsmålet hva henvendelsen gjelder.

Virksomhet i Oslo? Da kan du også ringe oss direkte!

Virksomheter i Oslo har også muligheten til å kontakte NAV Arbeidslivssenter Oslo direkte på telefonnummer 40 76 69 01.

Her får du snakke med IA-rådgivere, som kan bistå blant annet med råd til krevende enkeltsaker om arbeidsmiljø og sykefravær, kompetanseheving på sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid, samt virksomhetstilpassede kurs og opplæring.

Merk at dette direktenummeret kun kan benyttes av bedrifter i Oslo.