- Vi ønsker å bli en IA-bedrift fordi vi da blir med i et større fellesskap, og er med på å bidra til et godt og viktig samfunnsansvar, sier barnehagestyrer Live Lo Tessem, og fortsetter:

- Å forebygge, tilrettelegge og følge opp enkeltpersoner i vår bedrift for å holde samtlige i jobb, er viktig for oss da vi er en forholdsvis liten barnehage.

Lettere å forplikte seg

Tessem fremhever at IA-avtalen gjør det enklere å arbeide systematisk med sykefravær og arbeidsmiljøtiltak, gjennom utarbeidelsen av en mål- og handlingsplan for inkluderende arbeidsliv i barnehagen.

- Da har vi en enkel og konkret handlingsplan, som vi har forpliktet oss til å følge, sier hun.

I en slik mål- og handlingsplan skal det framgå blant annet hvordan IA-bedriften vil arbeide med hver av IA-avtalens tre delmål, og hvordan de skal oppnå sine egne mål og resultater.

Friluftsbarnehagen er en del av Espira-konsernet, som driver ca. 100 barnehager rundt om i Norge.

Større forventninger til IA-bedrifter

- Vi får også større muligheter til å bidra samfunnsmessig, ved å kunne hjelpe personer som har behov for utprøving av egen arbeids- og funksjonsevne, påpeker barnehagestyreren.

Selv om IA-avtalen ikke er juridisk bindende, er det forventet at bedrifter som har inngått denne avtalen, også strekker seg lenger for å forebygge sykefravær, tilrettelegge for sine ansatte og arbeide aktivt for inkludering. Blant annet ved å kunne tilby for eksempel utprøvingsplasser for noen som står utenfor arbeidslivet, men som er skikket og ønsker å arbeide innenfor en barnehage.

- Vi mener at måten å jobbe på innenfor IA er viktig. IA-avtalen er et godt verktøy som vi ønsker å benytte oss av, hvor vi får satt sykefraværsoppfølging i system, og et fokus rettet mot et godt arbeidsmiljø i barnehagen vår, avslutter Tessem.