I fjor innførte bedriften nye oppfølgingsrutiner for de som var syke, som innebærer en tidligere og tettere oppfølging fra personalavdelingen på hovedkontoret..– Det var naturlig at vi tok opp de nye rutinene i disse byggeplassbesøkene. Vi la merke til at de unge var mest skeptiske og kanskje litt bekymret. Kanskje fordi de ikke kjente oss på hovedkontoret godt nok eller at de trodde dette innebar mer kontroll, sier Stian Mansell Lund som er ressursansvarlig på hovedkontoret.

Rollene må være kjent

IA-rådgiver ved Arbeidslivssenteret i Oslo, Lise Elvheim er opptatt av at tillitsvalgtes og verneombudets rolle er kjent for de øvrige ansatte. – Hos Moderne Byggfornyelse har de reist rundt, truffet de ansatte og snakket om hvorfor de innfører de nye rutinene for oppfølging. Flere virksomheter sliter med å få på plass trepartssamarbeidet. Derfor er det smart å bruke vernetjenesten og de tillitsvalgte slik som Moderne Byggfornyelse har gjort, sier Elvheim

Verneombud Per W. Petersen: - Det er egentlig så lett som at vi skal dra lasset sammen. Vi skal bry oss om de ansatte på en hyggelig måte. Selv om enkelte hadde piggene litt ute, var det egentlig et lett budskap å selge. Og vi er jo helt avhengig av å vite når de forventer å være tilbake på jobb, sier han.

Kompetanse er nøkkelen

Elvheim sier at vernetjenesten og de tillitsvalgte må ha kompetanse. - Partene må skjønne spillereglene , da blir det mindre fight og lettere å samarbeide. Verneombudet er enig. – Vi er trygge på hverandre og da blir det også enklere å implementere nye ting, som for eksempel oppfølgingsrutinene, sier han.

Lavt korttidsfravær

Stian er svært fornøyd med at bedriften har et lavt korttidsfravær. – Det er på under 1%, noe som er veldig lavt og spesielt for en bedrift i denne bransjen, sier han. Han mener en forklaring på dette kan være at ledelsen i firmaet er synlige og involverende. Blant annet så bidrar vi enkelte ganger med hjelp til de ansattes private utfordringer. Vi benytter oss aktivt av bedriftshelsetjenesten til blant annet, funksjonsvurderinger, tilrettelegging, redusert arbeidstid etc. Vi er opptatt av å se personen, finne gode tiltak, i tillegg til en synlig ledelse, sier han videre.

Tillitsvalgt Lars Melbye legger til at lederne gjør mye for arbeidsmiljøet. – Jeg opplever at de som jobber på hovedkontoret har tillit og at det mye skyldes en praktisk tilnærming fra deres side, sier han. – Dette er virkelig slik vi ønsker at en bedrift skal jobbe med trepartssamarbeidet, avslutter Elvheim.