Vant konkurranse med stressforebygging

Ledelsen ved Vålerengahjemmet ønsket å engasjere sine medarbeidere, og få tips til hvordan de kunne få et enda bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Løsningen ble å arrangere en intern idékonkurranse.

- Eneste «kravet» var at det som ble foreslått skulle være et konkret og gjennomførbart tiltak som kan ha positiv betydning for arbeidsmiljøet, sier assisterende institusjonssjef for Vålerengahjemmet, Torill Havnø. 

Involverer de ansatte 

Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, som er en Kirkens Bymisjon-institusjon, har i flere år fått god bistand fra NAV Arbeidslivssenter Oslo. Havnø sier at dette, sammen med et fungerende partssamarbeid har medvirket til å få på plass gode rutiner og mer bevissthet rundt tilrettelegging for de ansatte.  

- Dette er også mye av grunnen til at vi har lavt sykefravær, sier hun, og fortsetter:  

- Så har vi nytenkende og engasjerte medarbeidere. Vi ville involvere dem og få frem gode og enkle tips til et enda bedre arbeidsmiljø. Derfor arrangerte vi denne konkurransen. Vi fikk inn mange gode forslag til ulike arbeidsmiljøtiltak, som vi er veldig godt fornøyde med. 

Fikk inn 60 forslag til tiltak 

For å bedømme konkurransen ble det satt ned en jury. Denne bestod av leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Helene Venås og enhetsleder ved NAV Arbeidslivssenter Oslo, Truls-Ivar Ruud. 

 Juryen fikk inn rundt 60 forslag på bordet. Hvert jurymedlem fikk ansvaret for hver sin kategori av arbeidsmiljøtiltak, og skulle kåre én vinner fra hver av kategoriene.  

I Ruuds kategori: «Helsefremmede tiltak for ansatte» vant et tiltak som går på det å utforme og lære opp ansatte til å bruke en stressreduserende selvhjelpsmetode eller avspenningsteknikk. 

Ruud sier at dette tiltaket vant fordi det er et enkelt og godt tiltak til bruk i det daglige og til tider hektiske arbeidsmiljøet.  

- I tillegg er det viktig å understreke at dette må gjøres i tillegg det som er forskningsbasert og som viser at det er mye å hente ved å forebygge de bakenforliggende organisatoriske årsaker til stress, avsluttet lederen for NAV Arbeidslivssenter i Oslo.   

Juryen med de tre prisvinnerne
Juryen med de tre prisvinnerne