– Selv om det legemeldte sykefraværet har gått opp sammenlignet med samme kvartal i fjor, er økningen så liten at sykefraværet må sies å være stabilt, sier fungerende fylkesdirektør Thone M. Nordlund i NAV Oslo.

Sykefraværet i 2. kvartal 2017 utgjorde 692 381 tapte dagsverk. Det er en nedgang på 39 505 dagsverk eller 5,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016.

–Påsken påvirker nivået på avtalte dagsverk. I år var påsken i 2. kvartal, mens i fjor havnet påsken i 1. kvartal. Det er årsaken til at vi ser en svak økning i sykefraværsprosenten dette kvartalet, selv om antallet tapte dagsverk går ned, forteller Nordlund.

Sykefraværet i Oslo er redusert med 26 prosent siden 2001

Målet med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Delmål 1 i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001. I Oslo har det legemeldte sykefraværet gått ned med 26 prosent fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2017.

Les hele pressemeldingen om sykefraværsstatistikken for Oslo her. Les blant annet om:

  • økning for menn
  • nedgang i 6 av 15 bydeler
  • Størst nedgang for elektrisitet-, vann og renovasjon
  • 1/3 av de tapte dagsverkene skyldes muskel- og skjelettlidelser

Nasjonalt:

Svak nedgang i sykefraværet

Fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017 gikk sykefraværet i Norge ned fra 6,4 til 6,3 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall.

Fra 1. til 2. kvartal 2017 sank det legemeldte fraværet med 0,4 prosent, mens det egenmeldte gikk ned med 1,6 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Samlet sett var nedgangen på 0,6 prosent. Det legemeldte sykefraværet er på 5,4 prosent, mens det egenmeldte er på 0,9 prosent.  

–Selv om sykefraværet har gått ned siden forrige kvartal, er endringen såpass liten at sykefraværet må sies å være stabilt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Sammenlignet med 2. kvartal 2001 har det totale sykefraværet gått ned med 11,4 prosent. Målet i IA-avtalen er en reduksjon på 20 prosent.

Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Tallene under er sammenlignet med samme kvartal året før.

Det legemeldte sykefraværet er 5,2 prosent i 2. kvartal 2017. Dette er en økning på 2,5 prosent. Sykefraværet er 6,8 prosent for kvinner og 3,8 prosent for menn.

Økningen i det legemeldte fraværet skyldes at påsken falt i forskjellige kvartaler de to siste årene. Ettersom sykefraværet blir målt i tapte dagsverk og feriedager ikke telles som arbeidsdager, blir sykefraværsprosenten høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten.

Les hele den nasjonale pressemeldingen her med tilgang til alle sykefraværsstatistikkene.

Statistisk sentralbyrå:

På ssb.no kan du lese om legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær. Gå til ssb.no her.