Vi gjengir deler av pressemeldingen fra NAV Oslo nedenfor. Hele pressemeldingen kan du lese på nav.no/oslo

–Selv med en markant nedgang i sykefraværstilfeller knyttet til luftveislidelser, har sykefraværet økt svakt sammenlignet med 4. kvartal 2016. Dette skyldes i hovedsak en kraftig økning i sykefraværstilfeller tilknyttet sykdommer i nervesystemet, men også en økning i sykefraværstilfeller tilknyttet psykiske lidelser, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

Stor økning i sykdommer i nervesystemetMuskel- og skjelettlidelser er den vanligste diagnosegruppen i Oslo og utgjorde 31,4 prosent av alle tapte dagsverk i 4. kvartal 2017. Psykiske lidelser er den nest vanligste diagnosegruppen og står for 22,2 prosent. Deretter følger sykdommer i luftveiene (9,0 prosent) og andre lidelser (8,9 prosent).

Øker mest for menn

Sykefraværet er fremdeles betydelig høyere for kvinner enn menn. I 4. kvartal 2017 var det legemeldte sykefraværet i Oslo på 5,9 prosent for kvinner og 3,3 prosent for menn. Det er en økning på 1,5 prosent for kvinner og på 2,4 prosent for menn.

Høyest sykefravær i helse- og sosialtjenester

Ansatte i næringen helse- og sosialtjenester har det høyeste legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2017 med 6,9 prosent. Det er en økning på 1,1 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2016. Næringen bergverksdrift og utvinning har det laveste sykefraværet med 2,5 prosent.

Størst nedgang for Grorud

Stovner har det høyeste legemeldte sykefraværet med 6,8 prosent. Deretter følger Søndre Nordstrand og Grorud med henholdsvis 6,6 prosent og 6,4 prosent. Lavest sykefravær har bydelene St. Hanshaugen (3,5 prosent), Frogner (3,5 prosent) og Vestre Aker (3,6 prosent).

Størst nedgang i sykefraværet sammenlignet med 4. kvartal 2016 har Grorud med en nedgang på 2,7 prosent, fulgt av Vestre Aker med en nedgang på 1,1 prosent. De to andre bydelene med en nedgang i legemeldt sykefravær er Nordstrand og Østensjø. Her er nedgangen på henholdsvis 0,8 prosent og 0,6 prosent. Størst økning i sykefraværet har Nordre Aker med 7,4 prosent.

Nasjonalt

Du kan lese pressemeldingen om det nasjonale sykefraværet på nav.no

Les mer om sykefraværet og egenmelding hos Statistisk Sentralbyrå, ssb.no