- Ledere være kreative og tenke litt utenfor boksen. Derfor ville vi bruke mulighetene som lå i IA-avtalen, sier IT sjef Kjell Skaug ved tilsynsorganet.

Roser oppfølgingen fra NAV

- Vi trengte en person som kunne ta en del administrative oppgaver her i seksjonen. I samarbeid med NAV fikk vi på plass en god og kvalifisert kandidat, sier Andrew Colling (Faggruppeleder). Vi har fått veldig god oppfølging fra NAV-Østensjø, både i avklaringen og underveis i oppfølgingen av kandidaten, sier han videre.

 Var konkrete

Finanstilsynet lagde utlysningstekst for tre stillinger på samme måte som om de skulle lyst ut eksternt

 - Vi har ikke benyttet muligheten tidligere, men vi ønsket å tenke litt utenfor boksen, og å forsøke å ta samfunnsansvar. Vi hadde et reelt behov og vurderte at den muligheten som lå i IA-avtalen omfattet et akseptabelt risikonivå for oss. Selvfølgelig var forutsetningen at vår mann eller kvinne måtte være godt kvalifisert, sier Andrew.

 Åpenhet gjør det enklere

 «Jan» (vil etter eget ønske ikke stå frem med eget navn) var kvalifisert og trengte en ny mulighet i arbeidslivet. Andrew var den som fulgte ham opp.- Vi diskuterte alt fra hva han skulle skrive i e-postsignaturen til hvordan han skulle føre timer. Det var viktig at «Jan» skulle føle at han var i meningsfull jobb.

 «Jan» var åpen om begrensningene sine. – Det gjorde det enklere for oss å tilrettelegge, sier Andrew. Det var viktig at «Jan» ikke hadde for stort leveransepress og kunne styre mye av dagen sin selv.

 Korte arbeidsdager

Andrew fortsetter:- Både «Jan» og vi ønsket forutsigbarhet, så vi avtalte at han skulle komme hver dag, og jobbe litt kortere dager. Han skulle også ha samme introduksjonsrunde som alle nyansatte, sier han.

 Vinn-vinn situasjon

- «Jan» har gjort reelle oppgaver og etterlatt seg leveranser som vi bruker. Han har i tillegg fått ei ekstra linje på CV og gode referanse fra Finanstilsynet. Vi var veldig opptatt av at han skulle lykkes og det har han gjort. Nå har han fast jobb i en annen bedrift og gjør viktige oppgaver for dem. Så i vår situasjon var det en god løsning for begge parter, sier Andrew fornøyd.

Oppfordring til bransjen

- Finanstilsynet har vist fine IA-holdninger. De har tatt i mot «Jan» på en fin måte og gjort tilpasninger slik at han skal lykkes. Han har kommet seg videre etter nesten ett år hos dem. Så nå håper vi virkelig at denne bransjen ser verdien av å ta inn personer som trenger en mulighet, sier Harald Torsvik som er IA-rådgiver for Finanstilsynet. Han er også er fornøyd med samarbeidet mellom NAV-kontoret og tilsynsorganet.

 – Suksesskriteriet her var at de var så konkrete. Jo mer NAV vet om begrensninger og kvalifikasjoner, jo lettere er det å finne riktig kandidat. «Jan» var virkelig rett kandidat for dem, avslutter han.