Det er umulig å se at Rolf har en alvorlig sykdom. – Det er faktisk et problem at jeg ser frisk ut, samtidig som jeg er syk og sliter i perioder. Jeg er kronisk syk med usynlige smerter som varierer i intensitet, men avtalen md NAV og Plan- og bygningsetaten gjør at jeg ikke føler presset på meg og kan følge kroppens signaler. Jeg jobber hele arbeidsdager, og har mulighet til å senke tempoet. Men jeg føler meg ikke som en annenrangs ansatt her, sier han.

Frode Røstvang er HR-direktør i Plan og Bygningsetaten i Oslo Kommune, og kan støtte opp under Rolf sin oppfatning.

- Dette er en gladsak. Familien ønsket en far som jobbet og Rolf viser at det nytter å stå på og ta tak i egen situasjon. Vi som arbeidsgiver er opptatt av å gi folk muligheter og alle ansatte her blir behandlet likt. De har samme krav til kvalitet og produksjon. Vi ønsker ikke å skape skille mellom mennesker og snakker om det positive. Når vi har fokus på det som virker, så virker det bedre, sier han.

Startet på IA-plass

I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Oslo, åpnet etaten en IA-plass og NAV Vestre Aker hadde en god kandidat i Rolf. HR-direktør Røstvang sier det ble riktig progresjon i saken. – Da denne utprøvingsplassen gikk mot slutten, ville vi at Rolf skulle fortsette hos oss. Vi var overbevist om at Rolf skulle få det til og han leverer veldig god kvalitet. Han startet derfor i et vikariat, deretter fikk han fast ansettelse fra januar i år..

Røstvang er også fornøyd med oppfølgingen fra NAV. - Vi finner løsninger sammen og får god bistand fra Arbeidslivssenter i Oslo. Vår IA-rådgiver, Nermine Dalifi, er pådriver for å få til møteplassene slik at vi får snakket med de riktige folkene. Vi er avhengig av å ha god dialog for å finne beste løsningene. (Frode Rostvang har tidligere arbeidet ved NAV Arbeidslivssenter Oslo. IA-rådgiver Nermine Dalifi begynte først ved senteret en tid etter at Rostvang hadde sluttet. red.anm)

IA-rådgiver Dalifi sier at hovedgrunnen til at Rolf nå er i fast jobb, er hans eget pågangsmot og vilje, samt et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og NAV Oslo.

Brant for saken

- Som IA-rådgiver brant jeg for denne saken, for jeg så at vi sammen med Plan- og bygningsetaten kunne få til noe for Rolf. Vi måtte finne en løsning og få kartlagt alle mulighetene. Vi fikk til et dialogmøte med hans veileder ved NAV Vestre Aker og i dette møtet måtte vi samhandle godt alle sammen. Men størst ære skal Rolf ha selv, for han var frempå og turte å ta tak i egen situasjon, forteller Dalifi.

Hun fortsetter: - Plan- og bygningsetaten er et arbeidsted som ser verdien av folk og ønsker å beholde dem fordi de er dyktige og er en ressurs for dem. Vi er avhengig av at bedriftene åpner opp og tar inn personer som er et stykke utenfor arbeidslivet, sier hun.

HR-direktøren i Plan- og bygningsetaten er enig og kommer med noen oppfordringer til slutt; - Bruk IA-rådgiveren deres og utforsk mulighetsrommet, for vi er tjent med at alle er på jobb. Det skal være bærekraftige  å jobbe. Derfor oppfordrer jeg alle leder og de som sitter med personaloppfølging om å bruke NAV Arbeidslivssenter for å få til løsninger for de som er utenfor arbeidslivet. I et samfunnsøkonomisk perspektiv; du får ikke mer verdi for skattepengene enn dette, avslutter han.