Slik skal Oslo kommune få ned sykefraværet

Det blir årlig arrangert HMS/IA-seminar i regi av Byrådsavdelingen for finans. I år var temaet nærværsarbeid, sykefravær og gode verktøy for hvordan Oslo kommune kan nå sine mål.

Oslo Kommune hadde i første halvår av 2019 et samlet sykefravær på 9,0 prosent. Målet er å få fraværet ned på 7,9 prosent.

Nye virkemidler tilgjengelig

I den nye IA-avtalen har det fulgt med flere nye virkemidler, som alle landets virksomheter nå kan benytte seg av for å få ned fraværet i egne rekker.
Herunder ligger for eksempel det nylig lanserte tilskuddet til ekspertbistand, samt bransjeprogrammene og arbeidsmiljøsatsing.

To av de utvalgte bransjene i det nasjonale bransjeprogrammet er barnehager og sykehjem. Disse to er særlig valgt ut til programmet fordi det her er potensiale for å redusere et høyt sykefravær i bransjene generelt, og forebygge frafall.

Krever innsats i den enkelte virksomheten

Flere av dem som deltok som foredragsholdere og innledere på årets HMS/IA-seminar var ledere og rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter Oslo, som forvalter tilskudd til ekspertbistand for virksomheter i fylket.

Senterleder Truls-Ivar Ruud var tydelig på at arbeidet med å redusere sykefravær i Oslo kommune, må skje i den enkelte kommunale virksomheten – og at partssamarbeidet på arbeidsplassen er svært viktig for å få det til.

- NAV leverer målrettede og tidsavgrensede tiltak og tjenester, for å bistå Oslo kommune i arbeidet med å få ned sykefraværet, uttalte Ruud, og fortsatte:

-Ved høyt sykefravær innenfor en kommunal virksomhet er det mulig å få status som prioritert virksomhet hos oss. Dette gir virksomheten tilgang på tettere oppfølging og bistand fra Arbeidslivssenteret, i tillegg til muligheten for kursing ute på arbeidsplassen.

- Tilretteleggingsplikten er en gullgruve

På Byrådsavdelingens HMS/IA-seminar forklarte også Gudleik Leir, koordinerende rådgivende overlege i NAV Oslo, hva sykemeldingen er rent faktisk og rettslig, og hvilke plikter som følger av sykefraværet.

- Arbeidsgiver har en styringsrett under sykefravær, og det er viktig at de vet dette. Jeg mener også at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er en gullgruve for arbeidstakerne, sa Leir, og fortsatte:

- Jeg har i det private vært med på å snu virksomheter som har vært kommunalt drevet, men som ble satt ut til det private. Det vil si at driften ble satt ut på anbud, og til lavere pris enn det kommunene klarte å drive for. Likevel tjente de private penger. Og den eneste måten å gjøre det på, var å få ned sykefraværet. Min fremstilling er selve metodikken for å få dette til, men også hvilke menneskelige mekanismer som er i sving.

Hvorfor går folk på jobb?

I følge FAFO-forsker Anne Inga Hilsen viser nærværsfaktorer til de umiddelbare årsakene til at folk kommer på jobb hver dag.

Avdelingsleder Ellen Overvik og seniorrådgiver Elisabeth Stenumgård fra NAV Arbeidslivssenter Oslo har i en årrekke gjennomført skreddersydde opplegg for å utvikle arbeidsmiljø og få ned sykefraværet. I tillegg har de lært opp virksomheter i hvordan de kan finne de gode tiltakene.

-Her bruker vi også Hilsen sin definisjon på nærværsfaktorer som utgangspunkt, forklarte Stenumgård.

Hun avsluttet sitt innlegg på HMS/IA-seminaret med en klar oppfordring til de fremmøtte:

- Sett av tid og bruk effektive verktøy for å finne frem til nærværsfaktorene ved deres egen arbeidsplass.

Avdelingsleder Ellen Overvik og seniorrådgiver Elisabeth Stenumgård ved NAV Arbeidslivssenter Oslo har i en årrekke gjennomført skreddersydde opplegg for å utvikle arbeidsmiljø og få ned sykefraværet.
Avdelingsleder Ellen Overvik og seniorrådgiver Elisabeth Stenumgård ved NAV Arbeidslivssenter Oslo har i en årrekke gjennomført skreddersydde opplegg for å utvikle arbeidsmiljø og få ned sykefraværet.