Sjekk sykefraværet i din virksomhet

NAVs statistikkportal for IA-virksomheter – IAweb – blir oppdatert samtidig med publiseringen av ny sykefraværsstatistikk.

Innlogging til tjenesten skjer via Altinn.no, og du kan også gå via nav.no. På nav.no finner du også tilgang til øvrige sykefraværsstatistikker. Tilgang på Altinn krever rett rolle, se faktaboks.

Statistikken er basert på legemeldt sykefravær i alle virksomheter. Egenmeldinger er ikke en del av statistikken.

Endringer i datagrunnlaget

På grunn av overgang fra AA-registeret til nye A-ordningen, stoppet publisering av sykefraværsstatistikk fra 1. kvartal 2015. Den kom i gang igjen i 2017, da med oppdatert sykefraværsstatistikk fra 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2016. Statistikkgrunnlaget har nå en høyere kvalitet i form av måten rapporteringen skjer til A-ordningen, samt endring i hyppighet og omfang.

Legemeldt sykefravær blir laget av sykmeldinger som kobles sammen med data om arbeidstakere for å finne ut hvilke som er arbeidstakere og få informasjon om ulike sider ved arbeidstakerforholdet. Endringene i datagrunnlaget er knyttet til arbeidstakerforholdet som vi henter fra A-ordningen.

I sykefraværsstatistikken utgjør A-ordningene datagrunnlaget vi beregner de avtalte dagsverkene fra. A-ordningen består av rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) hver måned. A-ordningen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

Det nye datagrunnlaget blir oppdatert hyppigere enn det tidligere A-registret. Det medfører at kvaliteten på datagrunnlaget blir bedre. Vi får hyppigere oppdateringer på arbeidsforhold som starter og avsluttes, avtalt arbeidstid, stillingsandel, næring og yrke.

Oppsummert betyr det at vi har fått inn noe flere arbeidsforhold enn vi har hatt tidligere. Det betyr at de avtalte dagsverkene har økt noe sammenlignet med tallene før 2014. Dette utgjør en liten endring i sykefraværsprosenten. På totaltallene utgjør endringen mindre enn 0,1 prosentpoeng.

Gå til oversikts siden for sykefravær statistikk på nav.no her

Gå til innlogging for IAweb på Altinn.no her

 

Fakta

Sykefraværsstatistikken er basert på legemeldt sykefravær i alle virksomheter. Egenmeldinger er ikke en del av statistikken. Egenmeldt sykefravær publiseres av Statistisk sentralbyrå (ssb.no) og er basert på utvalgsundersøkelser. Legemeldt sykefravær er basert på innrapportering til A-ordningen.

For å få tilgang til IAweb i Altinn må bruker i IA-virksomheten ha tildelt rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.  Tjenesten krever innlogging med ID-porten. Les mer om dette på Altinn.

Det er viktig at alle virksomheter er nøye med rapporteringen av alle sider av arbeidsforhold til A-ordningen. Jo bedre kvalitet her, jo bedre vil blant annet sykefraværsstatistikken bli.

Det er viktig at alle virksomheter er nøye med rapporteringen av alle sider av arbeidsforhold til A-ordningen. Jo bedre kvalitet her, jo bedre vil blant annet sykefraværsstatistikken bli.
Det er viktig at alle virksomheter er nøye med rapporteringen av alle sider av arbeidsforhold til A-ordningen. Jo bedre kvalitet her, jo bedre vil blant annet sykefraværsstatistikken bli.