Nylig gikk en sak for Oslo tingrett hvor en person hadde blitt sykemeldt i forbindelse med at barnevernet skulle gjøre en utredning av familien. Saken er interessant fordi grensen mellom behandling og utredning ikke alltid er klar. Hvis hele familien er under familiebehandling, kan alle sykemeldes, selv om bare en av dem er syk. Hovedpoenget i saken var om familien var til utredning eller behandling.

 NAV hadde kommet til at det var behandling og at arbeidsgiver derfor måtte utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, men arbeidsgiver nektet å gjøre dette. Arbeidsgiver hadde tilbudt den ansatte permisjon for å delta i en utredning, men han valgte å sykemelde seg isteden for.

 Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden hadde også hatt saken til vurdering og fattet et vedtak om at arbeidsgiver måtte betale sykepenger. Dette godtok ikke virksomheten og Oslo tingrett kom altså fram til at Ankenemndas vedtak var ugyldig. Tingretten slo fast at det ikke var tvil om at det dreide seg om observasjon og utredning av den sykmeldte og familien.

Dommen er nå rettskraftig.