Silje Wilmar, som er avdelingsleder ved NAV Grorud, forteller at skolene og deres sykmeldte ansatte føler de blir sett og at det er fremdrift i sakene.

 

 - Dette handler også om at det ikke alltid er så lett å se veien videre for disse personene og at det må samarbeides dersom kursen skal endres, og få arbeidsgiver og brukere med på løsningene sammen, forklarer Wilmar, og fortsetter:

 - Vi er også sterkest når vi kan samordne den kompetansen vi har her og den kompetansen Arbeidslivssenteret har, sier hun.

 Begynte med én skole

Prosjektet begynte med at IA-rådgiver Nermine Dalifi ved Arbeidslivssenteret i Oslo sammen med avdelingsleder Wilmar bestemte seg for å se nøyere på sykefraværstilfellene for én skole i Grorud-området. Her fant de en liten gruppe som både bodde lokalt og som arbeidet ved skolen. Felles for dem var også at de nå var sykemeldte eller ute i sykdomsrelatert permisjon fra sine stillinger.

Dalifi koblet på Martin Gustafson, som er IA-rådgiver for grunnskolene i dette området, og sammen med Wilmar begynte man å se på de aktuelle sakene gjennom NAV Grorud. Parallelt fikk skolen veiledning i bruk av økonomiske forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeidslivssenteret. På denne måten fikk man sett på hvilke løsninger hver enkelt ansatt hadde behov for, og hvordan arbeidsgiveren best skulle tilrettelegge der det var mulig.

Interesse fra flere skoler

Samarbeidsprosjektet har vært en suksess, sier Gustafson.

- I løpet av kort tid hadde vi startet et tilsvarende samarbeid med en annen skole innenfor samme område. I tillegg har flere andre skoleledere hørt om dette prosjektet gjennom kollegaer, og har tatt kontakt med oss for å få bistand til en mer systematisk sykefraværsoppfølging, sier han, og fortsetter:

 - Det krever litt ressurser og noen pådrivere som Silje og Nermine, men når vi er flere som deler våre erfaringer og vår kunnskap, og atpåtil trekker i samme retning, så kommer dette brukeren til gode. Og både arbeidsgiver og arbeidstaker som får oppfølging fra oss, opplever et samkjørt, enhetlig NAV.

 Snakker nå om sykefraværet først

Arbeidslivssenteret og NAV Grorud  har sammen høstet mange gode erfaringer etter oppstarten.

- Vi gikk i begynnelsen litt fort frem ved å gått rett på enkeltsakene sammen med ledelsen. Nå snakker vi førstmed skolens ledergruppe om rutinene for sykefraværsoppfølging, og både ansatte og arbeidsgivers rettigheter og plikter. Da har vi ofte også tatt med rådgivende overlege Gudleik Leir på dette, for å relatere dette også til sykmelder, sier Wilmar.

 - I tillegg er det mye læring i dette og vi får erfaringer om hvordan vi skal jobbe med brukerne og arbeidsgiverne. Vi bruker få ressurser på mange brukere og vi løser sakene fortere, avslutter hun.