Torsdag og fredag i forrige uke gikk Velferdkonferansen 2018 av stabelen i Oslo.

Det overordnede temaet for konferansen var «Hele folket i arbeid – om utenforskap, arbeid og inkludering», og hadde profilerte innledere som pøbelideolog Eddi Eidsvåg, Stormberg-gründer Steinar J. Olsen, NAV-direktør Sigrun Vågeng og SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose.

IA-avtalen – Et konkurransefortrinn

Osborg Ose hadde sitt hovedinnlegg med temaet «Kan hele folket være i arbeid?». På dette retoriske spørsmålet svarte hun bekreftende:

-Ja. Med riktig politikk vi få et arbeidsliv med plass til alle.

Ose utdyper at for å få til en slik politikk er det viktig med et tettere samarbeid med bedriftshelsetjenestene, samt en styrking av både IA-avtalen og landets arbeidslivssentre. Mye av forskningen som ligger til grunn for hennes vurdering, framkommer i en forskningsrapport som SINTEF nylig ga ut om sykefraværsoppfølging i sammenliknbare land i Norden.

På avsluttende spørsmål fra konferanselos Per Henrik Stenstrøm om hvorfor hun mener en videreføring av IA-avtalen er viktig, oppsummerer hun blant annet:

- Årsaken til at avtalen er viktig, er fordi den strukturerer partssamarbeidet i landet, på alle nivå; både på bedriftsnivå, på regionalt nivå med IA-rådene, og på nasjonalt nivå mellom partene. Så det tror jeg er det viktigste argumentet for å beholde IA-avtalen; at vi får vi et strukturert partssamarbeid, som er en av de aller største konkurransefortrinna vi har i Norge.

- Styrking av arbeidslivssentrene gjør inkludering lettere

SINTEF-forskeren så også for seg at arbeidslivssentrene i NAV har en plass videre i den pågående innsatsen for å inkludere flere i arbeidslivet, og i samspillet med arbeidsgivere for å få dette til. Hun uttalte at hun synes det er dumt at vi bruker fellesskapets ressurser kun på IA-virksomheter:

-Jeg synes vi burde bruke dem slik at alle virksomheter får tilgang til disse ressursene. Jeg mener også at en tydelig styrking av arbeidslivssentrene – slik at de kan bli veldig gode aktører som støtter rundt arbeidsplassene – også vil gjøre inkluderingsarbeidet lettere.

Arbeidslivssentrene har en viktig plass i virksomhetsarbeidet

Osborg Ose var usikker på behovet for lokale IA-avtaler på bedriftsnivå i framtiden, men anerkjente at regionale og nasjonale avtaler var nødvendig. Samtidig påpekte hun også arbeidslivssentrenes viktige plass nettopp i forhold til det lokale arbeidsplass-arbeidet:

- Arbeidslivssentrene i NAV har samtidig en rolle og en oppgave i de lokale avtalene; det gjør at de kommer i kontakt med virksomheter som de ellers ikke hadde vært i kontakt med. Men jeg er også redd for at den IA-trøttheten som mange snakker om, vil gjøre at mange virksomheter ikke ønsker å inngå de lokale avtalene, utdypet hun.

PS:Andre forskere ved SINTEF har også utarbeidet en rapport om forebygging og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Her stiller de det sentrale spørsmålet: Hva er godt arbeidsmiljøarbeid, og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?

Den rapporten finner du her