For høyt sykefravær

- Vi har sett at sykefraværet i Tolletaten over tid har ligget noe høyt. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget bestemte derfor høsten 2016 å iverksette et overbyggende prosjekt for å redusere sykefraværet i hele etaten, sier Guldhav.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som ønsket å utvide perspektivet på arbeidet ved også å fokusere på nærvær og god nærværsledelse, som et viktig ledd i å få ned sykefraværet.  - Prosjektet har fått navnet «Nærvær og sykefraværsoppfølging i Tolletaten», forteller han videre.

Samles i Oslo

Gjennom to samlinger i Oslo skal ledere og tillitsvalgte gå gjennom hvordan god ledelse, riktig rolleforståelse og gode rutiner øker nærvær på jobben. Tolletaten samarbeider tett med NAV Arbeidslivssenter i Oslo. Vernetjeneste, tillitsvalgte og representanter fra regionene har også bidratt aktivt inn i prosjektet.

Spennende prosjekt

- Dette har vært og er, et veldig engasjerende og spennende prosjekt å være en del av, forteller seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Oslo, Anette Dahl. Hun mener at det å ta del i en prosess i en så stor statlig virksomhet, er både viktig og lærerikt. - Vi har stor tro på forankring av IA-arbeidet i virksomhetene vi samarbeider med. Dette prosjektet er grundig forankret hos Tolldirektøren, med aktive tillitsvalgte, verneombud, personalavdeling og BHT, sier hun.

Det er oss det kommer an på!

Tolletaten vil ha et klarere fokus på nærvær på jobben. – Sykefraværet i etaten påvirker vår evne til å løse samfunnsoppdraget vårt. Dette prosjektet vil først og fremst gi et bedre og mer inkluderende arbeidsmiljø, men det vil forhåpentligvis også øke produktiviteten og engasjementet, sier leder for HR-seksjonen, Underdirektør Gry Haugnes. Hun forventer å se at sykefraværet i etaten synker gjennom det nærværsarbeidet som alle etatens ledere og medarbeidere bidrar til.  Det er oss alle det kommer an på!

Deler erfaringer

Alle ledere i Tolletaten skal kjenne til rutiner ved oppfølging av ansatte og de skal kjenne til de lovforankrede rollene til både arbeidsgiver og arbeidstaker.  - Vi startet derfor på det helt grunnleggende plan, med å sikre dette og deretter har vi brukt en del tid på dialogen i oppfølgingen. Lederne i Tolletaten besitter masse god kompetanse på dette området allerede, og vi har brukt en del tid på å la lederne og tillitsvalgte/verneombud få dele erfaringer seg i mellom, forteller Anette.

Veien videre

Lederne skal nå hjem til sine enheter og videreføre prosjektet, slik at de når ut til alle ansatte. De skal involvere de ansatte og komme med 3 prioriterte nærværsfaktorer som de vil ha fokus på. Haugsnes mener dette er svært viktig. - Lederne skal gi oss en tilbakemelding på hvilke tiltak og eventuelle kursendringer de foretar.

En råd tråd

Hans Tore Heir, lege i Bedriftshelsetjenesten i Toll, avsluttet med en oppfordring. - Nå starter dere det viktige arbeidet. For at vi skal lykkes med denne satsingen, må vi ha en råd tråd i alt vi gjør. Det innebærer at dere må være bevisst på hvordan dere sammen øker nærværet, hvordan dere forebygger sykefravær og ufarliggjør dette med oppfølging av de ansatte.