Nå kan du skrive til NAVs Arbeidslivssentre

Arbeidsgivere som ønsker hjelp til å forebygge sykefravær, kan sende meldinger rett til sitt lokale NAV Arbeidslivssenter via nav.no.

Dette gjør det enda lettere for arbeidsgivere over hele landet å ta kontakt med sitt lokale arbeidslivssenter, for å be om bistand.

Meldingen til arbeidslivssenteret sendes inn via et digitalt kontaktskjema, under området «Kom i kontakt med NAV» på nav.no. På dette kontaktskjemaet vil man finne den nye valgmuligheten som heter «Forebygge sykefravær».

Du kan finne fram til dette skjemaet fra forsiden på nav.no, ved å velge menypunktet «Bedrift», og så velge «Veiviser for inkludering» under overskriften Inkluderende arbeidsliv. Du kan også velge «Kontakt oss» under overskriften Rekruttering under menypunktet «Bedrift». Begge veier fører til kontaktskjemaet.

Lavere terskel for å ta kontakt

Denne valgmuligheten er spesifikt myntet på arbeidsgivere, både for å gjøre det lettere å komme i kontakt med NAV, samt å gi en økt valgfrihet når det kommer til måten man kontakter oss på.

Vi har også erfart at det å kunne sende inn henvendelsen digitalt, senker terskelen for å ta kontakt med NAV. Denne kanalen er åpen døgnet rundt, slik at du kan kontakte oss når det passer deg.

Sendes rett til ditt lokale arbeidslivssenter

Under utfyllingen av skjemaet vil man også velge hvilket fylke og hvilken kommune bedriften din ligger i. På denne måten rutes henvendelsen til ditt lokale arbeidslivssenter, og blir fulgt opp videre derfra.

Det er verdt å merke seg at velger du at henvendelsen gjelder «Oppfølging av arbeidstaker» eller «Annet», vil du ikke få muligheten til å fylle ut skjemaet, men blir henvist videre til NAVs arbeidsgivertelefon. Derfor er det viktig at du velger «Forebygge sykefravær» på spørsmålet hva henvendelsen gjelder.

Virksomhet i Oslo? 

NAV Arbeidslivssenter Oslo kan bistå blant annet med råd i krevende enkeltsaker om arbeidsmiljø og sykefravær, kompetanseheving på sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid, samt virksomhetstilpassede kurs og opplæring

Det er nå enda lettere for virksomheter å komme i kontakt med NAVs arbeidslivssentre. Fra og med 12. juni kan man sende inn henvendelser om bistand, gjennom et digitalt kontaktskjema som du finner på nav.no.
Det er nå enda lettere for virksomheter å komme i kontakt med NAVs arbeidslivssentre. Fra og med 12. juni kan man sende inn henvendelser om bistand, gjennom et digitalt kontaktskjema som du finner på nav.no.