- Vi slet med at en del ansatte ikke forsto hvordan norsk arbeidsliv fungerer og hvordan vi skal kommunisere og samarbeide, sier driftssjef Grete Hansen i Toma på Colorline-kaia. – Vår IA-rådgiver Gunner Lindseth ved NAV Arbeidslivssenter i Oslo anbefalte derfor kurset «Etnisk mangfold på arbeidsplassen», et kurs som tar for seg temaer som kommunikasjon, ledelse og sykefraværsoppfølging i et tverrkulturelt perspektiv, fortsetter hun.

Ledersamling

På en samling i februar, hadde IA-rådgiverne Sidsel Dobak og Svetla Karapetrova det 3-timer lange kurset for 20 avdelingsledere. – Vi har hatt dette kurset i flere lignende bedrifter. Det er alltid spennende å se hvordan ledere og ansatte reflekterer over problemstillingene i gruppeoppgavene, sier Svetla.

Henrik Mortensen er HR rådgiver, og sier: - Kurset er viktig og forebyggende i forhold til å holde sykefraværet nede. Lederne våre måtte sette av tid til å ta kurset så de ble godt rustet til å lede teamene sine.

Kurs for alle

Også medarbeiderne skal få mer forståelse for samhandling på arbeidsplassen.  – Lederne var så fornøyd med kurset at vi lagde et forkortet opplegg på 1 time for alle ansatte. Det handler jo ikke bare om språk, men også holdninger og måten vi snakker om og til hverandre, sier Grete Hansen.

Svetla Karapetrova utfyller. – Dette er et veldig praktisk kurs med konkrete case fra bedrifter. Vi snakker mye om teamarbeid og hvordan arbeidslivet er her i Norge. For mange av de som jobber her, er jo dette den første jobben de har i landet. Toma gjør en kjempejobb i forhold til inkludering og her får de jo masse erfaring og forståelse for arbeidslivet.

Mye å ta tak i…

Driftssjefen forteller videre: -Vi hadde situasjoner med krangling, vi har ansatte som ikke føler seg verdsatt, noen kan ikke jobbe med jenter, andre forsto ikke hvorfor en skal hjelpe kollegaen sin. Kort sagt, en stor utfordring å få teamene til å fungere optimalt på båten.

- Vi må forklare hvordan ting fungerer for det er ikke en selvfølgelig for alle. Vi hjelper til med mye, som for eksempel å søke barnehage eller skaffe strømleverandør. En ansatt kom en dag med vondt i kneet og lurte på hva det kunne være, sier hun.

Har dere sett noen endring etter at dere har hatt disse kursene?

Grete forteller fornøyd. – Det er det som er så bra. Vi så kjapt at de ansatte hadde en bedre tone seg imellom, de har en bedre forståelse av arbeidshverdagen og hvordan ting fungerer. Vi også har all- time-high på kvalitetsmålene og avvikene er færre, sier hun.

Stor turnover

Toma tilhører en bransje som typisk har stor gjennomstrømming av arbeidstakere. – Min utfordring er å få ansatte til å bli her lengre, derfor har jeg lyst til å jobbe med tema «etnisk mangfold» og  få dette kurset inn i opplæringen her, for det handler om vårt arbeidsmiljø, sier Grete.

De er nå inne i høysesongen og mange nordmenn skal sette kursen mot Kiel. - Jeg vil at folk skal trives her. Vi har et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og ingen dager er kjedelige og nå blir det masse aktivitet fremover. Henrik holder orden i systemene her, han deltar i dialogmøter og sender inn oppfølgingsplanene. Vi har verdens beste jobb, avslutter hun.