Lise Elvheim er IA-rådgiver for UNE. – Jeg ville at de skulle spørre seg selv om hvorfor de ikke når målene sine. Jeg ønsket at de skulle ha en plan som var mer målbar og viste dem IA-planen for NAV Oslo, den er kort og konkret, sier Elvheim.

Nyttig prosess

- Det føltes ikke som om vi eide vår egen plan. Den hadde for mye tekst og var for lite konkret. Det som var ment å være tiltak, var egentlig mer prosa. Vi ville ha den så konkret at vi kunne krysse av på om vi hadde gjort tiltakene eller ikke, sier Høimyr.

Det løsnet da UNE bestemte seg for å lage en plan for 2017.

- Det er lettere å prioritere når det er snakk om ett år. Vi la bort den gamle planen, men vi glemte den ikke. Vi bestemte oss for å bruke en del i starten og lage en helt ny form på den, sier Høimyr.

 

"- Pass på at planen ikke blir liggende i skuffen!

                         Seniorrådgiver HR Anne Høimyr

Måtte prioritere

- Men det skulle ikke være arbeidsgivers plan. Vi ville ha med de ansatte, så tillitsvalgt og hovedverneombud har vært med hele veien, sier seniorrådgiver i HR Tove Arnesen.

Malin Bye Sørensen er tillitsvalgt i UNE. – Da vi startet, var det viktig at vi var trygge på hverandre og hadde tillitt til det vi skulle gjøre. Selv om planen egentlig skulle lages på nytt, var det viktig å respektere det arbeidet som tidligere var gjort, sier hun.  Hovedverneombud Rolf Tore Thomassen sier videre: -Vi har samarbeidet godt og så har det jo vært et artig arbeid.

Sykkelparkering – tiltak eller ikke?

Det er vrient for ansatte å sette seg inn i allslags planer, og det hjelper heller ikke hvis de er på flere titalls sider. - Vi ville ha en aktiv plan, sier Rolf Tore. - For å få til det, måtte vi prioritere. For eksempel; sykkelparkering. Det kunne vi ta ut av planen og legge i kategorien «det har vi allerede». Tiltakene skulle bli færre og de skulle være presise og målbare, sier han.

Flere planer

- Vi har «Plan for likeverd og mangfold» parallelt med dette arbeidet, og har hatt stort utbytte av å se disse to prosessene i sammenheng.  Kan også være at vi slår sammen noen av tiltakene ettersom de går litt over i hverandre. Vi har for eksempel meldt oss inn i statens Traineeprogram der 20 stykker allerede har meldt sin interesse, sier Høimyr.

 Noen tips til IA-virksomheter som ønsker en mer konkret plan?

- tørr å prioritere, ha så få tiltak at de kan gjennomføres

- bruk tid

- god kunnskap om IA og planarbeid

- lag plan for ett år av gangen. Da er det enklere å måle effekt av tiltakene

- involver tillitsvalgt og verneombud tidlig slik at de får eierforhold til planen

- Pass på at planen ikke blir liggende i skuffen! Sørg for at den blir en del av det dynamiske planarbeidet