Etter over tre år med opptrening etter hjerneslag, er han nå i fast jobb. – Etter at NAV tok tak i saken min, gikk det veldig fort. Jeg var nok litt skeptisk til NAV i starten og forventet ikke så mye. Men det funket jo bra, sier Roger fornøyd.

Kombinerte tiltakene

Roger startet i en arbeidspraksis ved «Farlig avfall» og var der i ett år. Der møtte han driftsleder Igor Zivkovic, som skjønte fort at Roger var en arbeidsom mann. Igor kontaktet så Aina Sundvall i Renovasjonsetaten. – Vi fikk et godt inntrykk av Roger og ønsket veldig at han skulle jobbe hos oss, sier Aina.

Arbeidspraksis gikk over til lønnstilskudd og Roger fikk også truck – og maskinførerbevis gjennom NAV. Sohaila Shakari, Rogers veileder ved NAV Grorud, sier at det har vært viktig å kombinere lønnstilskudd med individuell amo-kurs for å styrke Rogers muligheter.

Esteban Navarro ved NAV Arbeidslivssenter i Oslo er IA-rådgiver for Renovasjonsetaten.- NAV Grorud har stilt med nødvendig virkemidler for at vi skulle få dette til. Det å jobbe med inkluderende arbeidsliv, betyr blant annet å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet, sier han.

Lønnstilskudd er gull verdt

Sohaila utdyper videre. - Det å komme tidlig inn med tiltak og virkemidler er utrolig viktig for å hindre arbeidsuførhet og arbeidsledighet. Hun vil at lønnstilskudd skal brukes oftere, særlig i de tilfeller der personen kan være på jobb 100 % - men ikke yte like mye. - Oppfølgingen blir tettere, og det er en fordel både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier hun.

Reddet dagen

1 oktober i fjor fikk Roger fast ansettelse i Renovasjonsetaten. – Det var veldig godt å få den kontrakten og alt falt på plass, sier Roger fornøyd.

Sohaila er strålende fornøyd. - Da jeg fikk beskjed fra Aina om at Roger hadde fått fast jobb, reddet det dagen min. Å komme tilbake i arbeid, var hans største ønske, sier hun

Hvordan er det å jobbe her, Roger?

- Det er mye folk innom her. Jeg er litt hobbypsykolog  og blir sittende å høre på folks historier, men det blir en del av jobben, sier Roger. - Jeg har heller ikke hatt en dag fravær siden jeg startet i 2014, legger han til.

Folk får en mulighet

Aina roser samarbeidet med Arbeidslivsenteret i Oslo. - Den delen av NAV vi som arbeidsgiver møter, er løsningsorienterte, sier hun. – Selv om vi har saker der det ikke fungerer helt etter planen, får folk i hvert fall en mulighet. Det er vår jobb som IA-virksomhet å gi folk som står utenfor en mulighet til å komme inn i arbeidslivet, enten delvis eller permanent, sier hun.

Tydelig på hva som kreves

Renovasjonsetaten har mange ufaglærte stillinger.  - Vi er likevel veldig tydelig på hva som forventes og kandidatene må være motiverte. Da kan vi tilrettelegge og investere i dem. Denne arbeidspraksisen er ikke egnet til norskopplæring da man må kunne kommunisere med brukerne og ha en grunnforståelse av jobben, sier hun.

Aina mener det er viktig med en tilgjengelig kontaktperson i NAV. – Esteban er som regel lett å få tak i. Han er mellomleddet mellom oss og NAV-systemet. Han tar tak i de sakene vi oversender, og det fører til at vi ikke bruker så mye tid på de som ikke har rett innstilling til arbeidslivet, avslutter hun.