Langtidsfrisk

- Dette er vår satsing fremover, sier Patrik Dahlqvist som er seniorrådgiver ved seksjon HR. - Vi snakker mye om nærvær og det dreier seg blant annet om å skape trygge, gode arbeidsplasser der våre medarbeidere trives slik at flest mulig er på jobb til det beste for de vi er til for.

Sykefraværet ned nesten 2 prosent

På 2 år har Bufetat, region øst redusert sitt sykefravær fra 9,5 prosent i 2014 til 7,74 prosent i 2016

Pelin Berg er godt fornøyd med utviklingen og trekker frem noen viktige suksesskriterier.

- Har vi høyt sykefravær, klarer vi ikke å levere gode tjenester. Vi skal hele tiden ha kompetente og stabile ansatte. Vi må tenke helhetlig og har helse, miljø og sikkerhet, samt inkluderende arbeidsliv med i vår regionale plan. I tillegg har alle tjenestestedene sine egne planer. Vi er opptatt av at vi skal ha tjenestesteder med lokal medbestemmelse. Å ha fungerende lokale arbeidsmiljøutvalg bidrar i høy grad til kvalitet i tjenestene vi leverer, sier hun.

Mindre bruk av tvang

Alle som er ansatt ved regionens barnevernvirksomheter skal ha kurs i traumesensitivt barnevern og trygghetsopplæring. John  Talley er tillitsvalgt og svært engasjert i dette.- Traumesensitivt barnevern har bidratt til redusert fravær. De ansatte opplever større mestring av arbeidsoppgavene sine og blir tryggere i møte med barn og ungdom som kan opptre utagerende. Vi ser også at bruk av tvang og antall skademeldinger på ansatte har gått ned. Det er svært gledelig, sier han.

- Å jobbe i barnevernsinstitusjonene kan være en tung jobb, men når vi ser skolemestring og utvikling i barnas liv og, så veier det opp, sier Pelin Berg.

Samarbeid med NAV Arbeidslivsenter Oslo

Siri Pernille Øverli er Bufetat’s IA-rådgiver. - Tidligere var IA-arbeidet i Bufetat mest en sak for HR-avdelingen og verneombudet. Etter hvert er det blitt godt forankret hos ledelsen og de tillitsvalgte, som ser verdien av et godt IA-samarbeid. Det kreves for å skape inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser, sier hun

- Øverli utfordret oss skikkelig og fikk oss til tenke mer på nærvær og helsefremmede arbeidsplasser. Der var vi ikke så flinke, sier Finn-Kåre Asheim, som er hovedverneombud på tiende året i etaten. - Vi er 6 IA-rådgivere i fylkene og setter stor pris på å få denne muligheten til å få et overordnet perspektiv på organisasjonen, og til å samordne tjenestene våre ut til de lokale enhetene, sier Øverli.

- Dette med HMS og IA er jo et langsiktig arbeid som tar tid og som egentlig aldri avsluttes. Vi har hele tiden vært gode på dette arbeidet. Verneombud og tillitsvalgte er frikjøpt slik at vi kan jobbe mest mulig effektivt med dette. Vi vil at de lokale tjenestestedene selv skal forstå at de har ansvaret for at IA-arbeidet fungerer og at rollene er kjent, sier Finn-Kåre.

Samler ressursene

- Vi skal være en inkluderende arbeidsgiver. Så da må vi samle alle de gode hodene hos Stamina (BHT), Arbeidslivssenteret i NAV, Akan Kompetansesenter og oss. Vi lager ei verktøykasse, og tar den med til tjenestestedene. Hva kan de der ute bruke? Igjen dette med lokal myndig ledelse, sier Finn-Kåre Aasheim.

Hvorfor AKAN?

- Det viser seg at i store bedrifter som har satset på dette arbeidet, har redusert sitt sykefravær. Vi tilbyr Akan sitt Balanceprogram (bevisstgjøring av alkoholforbruk) som nå er testet av nesten 800 av våre ansatte. Vi skal ha et rusfritt og godt arbeidsmiljø, og det er et godt tiltak å ufarliggjøre dette, sier Pelin Berg.

IA etter 2018?

- Siri Pernille vet hva som virker hos oss. Arbeidslivssenteret har en stor erfaringsbank fra andre virksomheter og kan sette i gang gode prosesser her. I tillegg har vi også søkt om økonomisk støtte til gode inkluderingstiltak, som for eksempel seminarene på Gjøvik og i Oslo.  Vi ser også at Arbeidslivssentrene ute i fylkene bistår og samarbeider med våre tjenestesteder i større grad nå. Det er helt klart liv laga for IA-avtalen, også etter 2018, avslutter regiondirektør Ingrid Berg Pelin i Bufetat.