Anne Elisabeth Bredvold er avdelingssykepleier for én av avdelingene ved Langerud sykehjem. Dette betyr at hun har ansvaret for personalet, det administrative, det faglige og budsjettet til avdelingen.

- Jeg skal sørge for forsvarlig drift. I dette ligger det blant annet at man skal ha tilstrekkelig med fagutdannede mennesker på jobb, og oppdekkingen av dette. For å øke kvaliteten på faget som utøves, har jeg en fagutviklingssykepleier. Vi samarbeider om det som har med kurs, veiledning og kompetanseheving å gjøre.

Bredvold har vært ansatt ved Langerud sykehjem siden 2013. Hun begynte da ved avdelingen for korttids- og rehabiliteringsplasser.

- Men så åpnet det helsehus i 2015, og da flyttet det arbeidsområdet dit. Jeg ønsket å bli igjen, og begynte da ved en somatisk langtidsavdeling i 2016. Det var en ny personal- og beboergruppe for meg, men jeg trives veldig.

- Handler om å få alle til å involvere seg

Det er en avdeling per etasje; hver etasje er delt opp i to store personalgrupper med mange ansatte i hver. Over tid hadde Bredvold sett visse utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet ved sin egen avdeling.  I den ene av disse to gruppene med ansatte, var kommunikasjonen og samarbeidet blitt vanskelig.

- Det kan være tung å arbeide på en sykehjemsavdeling. Arbeidsgleden og trivselen vil være lav om man kommer på jobb hver dag, og opplever et minimum av kommunikasjon innad i gruppa, og samtidig kjenner på at man ikke får hjelp fra noen andre når man trenger det, forklarer hun.

Denne situasjonen påvirket også naturlig nok sykefraværet. Bredvold bestemte seg for å gjøre noe med saken.

Å være bevisst sin profesjonelle rolle

Avdelingssykepleieren la opp til å arrangere en seminardag den 11. juni i år. Her ble Cia Dunstrøm hyret inn. Dunstrøm er psykolog med spesialisering innenfor organisasjonspsykologi, samt rektor på Bjørknes Høyskole. På denne fagdagen snakket hun blant annet om det psykososiale arbeidsmiljøet.- Hun snakket enkelt, og trakk fram hverdagslige eksempler på hvordan mennesker er forskjellige, og hvordan vi gir beskjeder til hverandre; noe som er sagt i god mening, kan oppfattes veldig annerledes av en mottaker. Dunstrøm satte ting også litt på spissen for oss, så man både ler litt – og tenker over hvordan man selv gjør ting, sier Bredvold, og fortsetter:

- Det handler også om å være bevisst på din rolle i gruppa, og på jobb. Det å være profesjonell. Man velger ikke sine kollegaer, på samme måte som man velger sine venner.

- Ble med selv om de hadde fri

Bredvolds avdeling har 27 årsverk til sammen, men siden ikke alle har 100 % stillinger blir det (også) en del ansatte.

- De i store stillingsbrøker ble med, og mange andre ble også med selv om de hadde fri. Det var jeg veldig glad for. Vi gjorde det hyggelig, og arrangerte foredraget med Dunstrøm utenfor huset, samt at vi bestilte inn catering. Jeg tror de ansatte følte seg verdsatt på en annen måte, når vi gjorde det slik. Og det gjorde nok også noe med gruppene på avdelingen.

Etter en medarbeiderundersøkelse nå nylig, lå avdelingen over landsgjennomsnittet på de fleste feltene, og tilbakemeldingene gikk også særlig på at det nå var slutt på de små grupperingene som hadde dannet seg innad i avdelingen.

- Det som er veldig hyggelig er at de ansatte selv, kommer og sier at det er mye deiligere å være på jobb – det er mer positivitet. Så da må de ha lagt merke til noe selv også.

Tydelige resultater

Nye fraværstall for avdelingen har sin egen klare tale:I perioden 1. februar til 31. mai hadde avdelingen et korttidsfravær på 2,13 %, og et langtidsfravær på 5,44 %.I juni ble seminaret ble avholdt. Fra 1. juli og fram til dags dato er korttidsfraværet redusert til 0,99 %, mens langtidsfraværet er nede på 2,19 %.

I praksis er dette en smått sensasjonell halvering av et allerede forholdsvis lavt fravær. Noe som vitner om en tydelig effekt på et målrettet tiltak.

Et kontinuerlig arbeid

- Når det handler om det psykososiale arbeidsmiljøet, så kan det være vanskelig å finne ut helt hvor «skoen trykker». Men man kan lage et bilde av hvordan man ønsker det skal være, og så sammen finne ut hvordan vi skal klare å komme oss dit. I dette tilfellet har jeg stor tro på at vi har truffet blink med dette tiltaket, sier Bredvold, og fortsetter:

- Vi ville få alle til å løfte hodet litt høyere, og se at alle beboerne ved sykehjemmet som denne gruppen jobbet med, er et felles ansvar. Det handler om å få alle til å involvere seg. Og for denne gruppa var det også snakk om deres egen jobbsituasjon; at det er hyggeligere å komme på jobb når man møter blide mennesker som er interessert i at også din dag skal bli fin. Folk som tar vare på hverandre, rett og slett. Men det er et kontinuerlig arbeid.

Etter planen skal alle avdelingene ved Langerud sykehjem enten ha, eller allerede har hatt, en liknende seminardag i løpet av 2018.

Bredvold innrømmer at det var en del arbeid med å få gjennomført denne seminardagen for sin avdeling.

- Jeg skal jo også sørge for forsvarlig faglig drift av avdelingen her, selv om vi er ute av huset. Det var en liten utfordring, og det vil nok også kreve litt av lederen som skal gjennomføre tilsvarende andre steder. Jeg måtte hente inn kompetanse fra andre steder. Heldigvis er vi et stort hus, så her kan vi låne litt folk av hverandre.

- Og man får noe igjen for innsatsen. Det gjorde i alle fall vi, avslutter avdelingssykepleieren.