De kommer til Renovasjonsetaten sine lokaler én gang i uka og får en innføring i yrkesnorsk.

Gunnar Skjetne, norsklærer i YNO (Yrkesrettet norskopplæring) i NAV, foredrar i fellesprosjektet mellom REN og YNO i NAV, hvor en gruppe personer med ulik bakgrunn har fulltidspraksis ute i felten og får opplæring i norsk.

Jamal E-Ali (21) har tidligere hatt språkpraksis i Nille. Nå jobber han på Smestad. - Jeg tar sikte på universitetsstudier og ønsker å bli ingeniør i fremtiden, sier han.

Simon Gebreamlak Okbamikael (32) har praksis på Smestad. - Dette kurset passer meg godt, det er eksklusivt med én lærer på så få elever, sier Okbamikael. (se også denne filmen om Simon)

Kurset går over 6 måneder, og kursleder Skjetne berømmer opplegget:

- Det har gått kjempebra. Deltagerne har fått høy kompetanse innen avfallshåndtering på norsk, sier han.

Tar samfunnsoppdraget på alvor

Renovasjonsetaten ser på det som viktig å gi arbeidstrening til personer med flyktningestatus.

- Etter den store flyktningestrømmen ønsket REN å bidra. Vi er en stor aktør og har et betydelig samfunnsansvar, sier avdelingsdirektør Tormod Kisen.

- Samarbeidet med NAV har fungert veldig bra, og vi håper å være en aktør også i fortsettelsen når det gjelder å tilrettelegge for de som står litt utenfor arbeidslivet, sier Kisen.

Jobb etter tiltak

Terje Rolen er ansvarlig for prosjektet ved NAV Ullern. Han forteller at Renovasjonsetaten hele tiden har vært positive og beskriver samarbeidet som veldig fruktbart, selv om de hadde litt tvil i starten.

– Vi fikk signaler om stillingsstopp og at det var små muligheter for jobb. Men disse kandidatene får nå en jobbmulighet i ettertid, så det viste seg at det var smart å fortsette med prosjektet, sier Rolen.

Han trekker også frem Esteban Navarro som er Renovasjonsetatens IA-rådgiver. – Det var naturlig at Esteban var med helt fra prosjektstart fordi Renovasjonsetaten er en stor bedrift, sier Rolen.

Navarro kjenner Renovasjonsetaten godt. – Jeg samarbeider tett med ledelse, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg er jeg opptatt av å ha et godt samarbeid med NAV kontorene og jeg vil si at NAV Ullern gjør en utmerket jobb for å avklare, formidle og følge opp kandidatene i arbeidstreningsperioden, avslutter Navarro.