Det begynte med at Stavangerfirmaet HitecVision ville bidra gjennom sosialt entreprenørskap og tok kontakt med Kirkens Bymisjon og lurte på om de skulle samarbeide om å starte et sykkelverksted. Dette er et sted hvor tidligere rusmisbrukere får arbeidstrening og dermed gir  mulighetene for å komme seg tilbake i arbeidslivet.

Tidligere rusmisbrukere

For tiden er det fem deltakere som jobber i verkstedet. - Vi jobber med de som har hatt tidligere rusutfordringer og som har gjennomført behandling. Det er nulltoleranse for misbruk her, men folk kan sprekke. Da må de ut en periode, men de får lov til å komme tilbake sier Rita Thiele Bjerke. Flere av deltakerne har også avtaler med lege, NAV o.l

Vi ser helst at våre medarbeidere bruker onsdager til avtaler med lege, tannlege, ruskonsulent m.m da onsdag ikke er arbeidsdag for dem.

Helst yngre deltakere

Deltakerne hos Paahjul har ytelse gjennom NAV, som regel Arbeidsavklaringspenger. Alle må gå gjennom NAV og søke om arbeidstrening.  - Vi har et godt samarbeid med NAV og ønsker flere henvendelser fra de fremover.  Primært vil vi ha deltakere fra 25 år til 40 år, jo yngre de er jo lettere er det å få de ut i yrkesaktivitet. Vi har et felles mål  og det er å få  menneskene ut i ordinært arbeid. Ut fra den enkelte medarbeiders  ønske om videre arbeid, forsøker vi å finne egnede arbeidsplasser.

Flere ut i jobb

Verkstedet i Bjørvika har eksistert siden august 2016..  Siden åpningen av PAAHJUL har  10 personer vært i  arbeidstrening. To har kommet seg videre i jobb. En hos NCC i Norge og en annen  hos Jølstad Begravelsesbyrå.  I tillegg er to personer klar for hospitering  og to personer er avklart mot uføretrygd.

- Den jobben dere gjør med avklaring av arbeidsevnen er gull verdt for deltakerne og for NAV, sier Lisbeth Villien som er IA-rådgiver for den lille IA-bedriften.

Inkluderende bedrift

- Det beste er at vi gir våre deltakere  våre » en mulighet og at de tar denne muligheten. Det bor så mye ressurser i hvert enkelt menneske og det er veldig gøy å få oppleve at noen av dem lykkes. Vi gjør jo en samfunnsjobb og sparer samfunnet for mye penger, sier Thiele Bjerke.

Ian Luck er daglig leder og sier det er utrolig morsomt å se at folk utvikler seg fra første dag. - Deltakerne sier det er kjempefint å få jobbe her og det er veldig hyggelig. Her føler de ikke at de er i arbeidstrening, men i ordinært arbeid. . Vi spiser lunsj sammen hver dag. Det er en del av den sosiale trening som også er en viktig del av arbeidstreningen. Vi har flat struktur og alle   går i samme T-shirt og jobber både med å reparere sykler og betjene kunder.  Vi får mye ros fra kundene våre, både for selve arbeidet men også for at vi tar samfunnsansvar og er en inkluderende bedrift, avslutter de to.