Alle parter må bidra

Noen ganger ser vi tydelig hvordan en fastlåst situasjon som bunner i utilstrekkelig kommunikasjon, lar seg løse til beste for arbeidstaker når alle parter genuint ønsker og går inn for å finne en løsning. I denne spesielle saken gav arbeidsgiver uttrykk for at de så gjerne skulle finne en løsning. Det dreide seg om en arbeidstaker som hadde gjort en god jobb for virksomheten i mange år, og de ønsket at vedkommende ikke falt ut av arbeidslivet de siste årene før pensjon.

 HR-rådgiver Julie Dalene i Compass-Group/Eurest hadde i lengre tid prøvd å løse denne saken i samarbeid med NAV-kontoret uten at det hadde ført frem. Hun tok derfor kontakt med Eurests IA-rådgiver i Oslo, Eli Syljeset Neuhaus, for å søke råd. Arbeidslivssenteret i Oslo har en meget solid samlet kompetanse, og i denne saken gjaldt det å finne den rette rådgiveren. Valget falt på IA-kontakt for NAV-kontorene Rita Walberg.

Velvilje i NAV-møte

På arbeidstakerens lokale NAV-kontor ble det avtalt et møte med arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV-veileder og IA-kontakt, samt tolk som skulle sikre at alle hadde den samme oppfatning av det som ble sagt. Det var satt av rikelig med tid slik at alle kunne bidra med det som var nødvendig for å finne en løsning. Helhetsbildet av saken kom frem i dialogen med alle parter til stede.

I løpet av møtet kom det fram velvilje hos alle parter. Stemningsskiftet fra starten av møtet til slutten var stort. Arbeidstakeren forsto i løpet av møtet at alle ville det beste.

 Må ha systematikk

Julie Dalene sier at Eurest med sine 1500 arbeidstakere er nødt til å ha en systematisk sykefraværsoppfølging med gode prosesser.  - Det kan være utfordrende å jobbe med inkludering og tilbakeføring til arbeid i et selskap som er så mangfoldig med språk- og kulturutfordringer som alle krever ulik tilnærming, mener hun.

Ikke glem enkeltmennesket

Dalene presiserer at man aldri må glemme enkeltmenneskene oppe i det hele. Denne saken er et godt eksempel på en sak der all velvilje ble mobilisert fra alle parter. Da fikk også saken sin løsning til beste for arbeidstaker.

Denne saken er essensen av hvordan arbeidet med inkluderende arbeidsliv kan foregå i praksis, og hvordan det kan utarbeides gode løsninger for arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.