Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har deltatt fra starten i pilot med arbeidet å utvikle digital sykmelding.

– Veldig bra og nødvendig at NAV inviterer brukerne inn i en slik utviklingsprosess, forteller HR-ansvarlig ved LDH, Vera Eilertsen, og fortsetter. – Dette oppleves som et litt annerledes NAV som ellers kan oppleves som utilgjengelig. Her har vi opplevd det motsatte. Vi har fått god informasjon om prosjektet og fremdrift, og vi har fått anledning til å komme med synspunkt og stille spørsmål. Vi så vel egentlig ingen grunn til ikke å delta i piloten når vi fikk spørsmål.

Generelt vil vi også si at tilgang til NAV Arbeidslivssenter har stor betydning for oss som IA-virksomhet. Vår rådgiver her, Lisbeth Villien, hjelper oss å navigere når vi har behov for det – det er verdifullt.

Mer brukervennlig og enklere, bedre språk

– I den digitale versjonen av sykmeldingen, del C og D, har vi fått en bedre brukervennlighet og et enklere, bedre språk. Den er mer intuitiv. Det var nødvendig, for jeg mener at papirutgaven inneholder formuleringer som er egnet til å misforstå for de som skal fylle ut.

Kom i gang

– Dette er noe som blir obligatorisk for alle i nær framtid, derfor er det bare å komme i gang, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hos oss har vi valgt at det er HR som er gitt tilgangen til Altinn, og det er vel en generell anbefaling at få personer gis tilgang. Vera Eilertsen kan fortelle at lederne i LDH er positive. Vi har mange ansatte som har benyttet seg av den elektroniske løsningen, og det virker som om det fungerer bra.

– Vi prøver å begrense informasjonen, ikke for mange detaljer. Gjøre den enklest mulig, kort og tilstrekkelig. Ordningen rulles jo gradvis ut, ved at sykmeldingen, del C har kommet først, og nå søknad om sykepenger, og etter hvert oppfølgingsplanen. Vår melding til medarbeiderne har vært informasjon om at vi er med på prosjektet, og at de i en overgangsperiode skulle fortsette å levere papirutgaven samtidig som de ble oppfordret til å sende inn digital sykmelding dersom de fikk mulighet til dette. På denne måten fikk vi testet løsningen både fra den sykmeldte og arbeidsgivers side.

Terskelen for å spørre og få rask respons må være lav i organisasjonen. Det er når man står i situasjonen at eventuelle spørsmål dukker opp.

Mer logisk og enklere med digitalt system

– I en periode vil det være litt styr og dobbeltarbeid, men jeg ser for meg sluttresultatet som bra. Et system som gir mer logisk og bedre oversikt over sykefraværsarbeidet for partene som er involvert. En bedre sykmelding, elektronisk oppfølgingsplan og et system rundt dialogmøter som er enklere å administrere enn i dag, sier Vera Eilertsen, som tror at et digitalt system på en bedre måte enn i dag vil gi oversikt over prosessen ved lengre sykefravær. Vi vil enklere få oversikt over hvor vi er i sykefraværsløpet med rettigheter og plikter

– Det er imidlertid et stykke frem dit, sier Vera Eilertsen, og nevner funksjonell oppfølgingsplan, personvern, velfungerende refusjonssystem og integrasjon mot HR-system som viktige områder.

– Avslutningsvis noen refleksjoner om utrullingsprosessen. Går den for langsomt? Burde systemet vært testet ut i et lukket miljø og så lansert komplett? Det er ingen absolutte svar på det. Uansett, sluttresultatet har jeg som nevnt, stor tro på, avslutter Vera Eilertsen.

Les mer om digital sykmelding her.

Les mer om Lovisenberg diakonale høgskole i fakta boksen eller klikk her.