Digital sykmelding

Flertallet av sykmeldte arbeidstakere kan nå motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin. I stadig flere utvalgte bedrifter og fylker kan de sykmeldte også sende søknaden om sykepenger.

Alle virksomheter som ønsker det kan allerede nå ta i bruk den heldigitale sykmeldingen. Da er også den digitale søknaden om sykepenger inkludert. Virksomheter som kobler seg på nå får også tilgang til betaversjonen av den nye digitale oppfølgingsplanen.

Mer informasjon til sykmeldte, arbeidsgivere og den som sykmelder finner du her.

 

Les også:  Digital sykmelding: – Har stor tro på sluttresultatet

Alle virksomheter som ønsker det kan allerede nå ta i bruk den heldigitale sykmeldingen. Da er også den digitale søknaden om sykepenger inkludert. Virksomheter som kobler seg på nå får også tilgang til betaversjonen av den nye digitale oppfølgingsplanen.
Alle virksomheter som ønsker det kan allerede nå ta i bruk den heldigitale sykmeldingen. Da er også den digitale søknaden om sykepenger inkludert. Virksomheter som kobler seg på nå får også tilgang til betaversjonen av den nye digitale oppfølgingsplanen.