Bygger Kjøkkenveien stein for stein

Eurest ville gi kandidater som er inne på arbeidstrening i deres kantiner, et mer helhetlig opplegg og en tettere oppfølging underveis – samt få til et bedre samarbeid med NAV i Oslo. Løsningen ble Kjøkkenveien.

- Vi så at vi kunne gjøre ting bedre for dem som skulle ut i arbeidstrening hos oss, ved å sette ting mer i system og gi kandidatene lik opplæring, forklarer Tor Erik Langås. Han er av utdannelse kokk, har god fartstid fra faget og er vel bevandret i det feltet han nå ønsker å hjelpe andre inn i.

Det siste året har Langås arbeidet som prosjektansvarlig i Compass Group i Norge, med særlig ansvar for arbeid med praktikanter, og oppbyggingen av en vikarpool innenfor Eurest.

Eurest er en virksomhet som arbeider med mat og drikke, og leverer kantinetjenester, catering og personalrestauranter under Compass Group-konsernet.
Compass Group er verdens 6. største private arbeidsgiver, med over 600.000 ansatte og en tilstedeværelse i 45 land. Eurest har også andre merkenavn i Norge, som leverer flere tjenester innenfor andre sektorer. Til sammen har de nesten 2000 ansatte over hele landet.

Byggingen av Kjøkkenveien

Langås begynte prosjektarbeidet med en kartlegging av alle de som kunne passe inn i en vikarpool i Eurest. Disse skal kunne steppe inn i vikariater hvor og når det trengs innenfor virksomheten. I dette arbeidet oppdaget Langås at Eurest også hadde flere kandidater fra NAV som var inne i arbeidstrening i virksomheten – og at det var mulig å forbedre måten slike kandidater blir møtt av Eurest. Denne tanken ga opphav til det som nå heter Kjøkkenveien.

Her blir måten kandidater gjennom NAV blir mottatt på, satt i system med god opplæring og tett oppfølging i tiden de er i Eurest. 

- Vi har satt ned noen kriterier, som vi ønsker at kandidatene skal fylle før de kommer til intervju – særlig viktig er både å forstå og kunne gjøre seg grunnleggende forstått på norsk, takle stress, tempo og tunge løft, ha en grunnleggende dataforståelse og ha lyst til å arbeide innenfor kantineyrket, sier Langås.

Det er også gjennomført en kartlegging av alle avdelingene til Eurest i Oslo, hvor områdelederne i virksomheten har spilt inn hvor det er aktuelt å ta noen inn på arbeidstrening, og hva de kandidatene skal jobbe med der.

Godt samarbeid med Arbeidslivssenteret og NAV

Langås har i denne prosessen tett kontakt med arbeidslivscoach Hege Marie Roligheten ved NAV Arbeidslivssenter i Oslo. Arbeidslivscoachen deler de ønskede kriteriene for kandidater med veilederne og NAV-kontorene i Oslo, som da finner personer som kan passe.

- Jo tettere samarbeid vi har med markedskontaktene på de ulike kontorene, og veilederne der, jo bedre avklarte kandidater kommer også. Men det tar tid. Det er mange mennesker som skal få informasjon og ta stilling til kravene, forklarer Roligheten.

Når NAV-kontorene har funnet kandidater, kjører Langås et speedintervju med dem. For kandidater som er aktuelle blir det laget et individuelt opplegg før oppstart i en kantine.

- Jeg har opplevd dere som en inkluderende bedrift i mange år nå. Det jeg synes er så genialt med at dere har laget Kjøkkenveien, er at dette blir deres avtrykk på inkluderingsarbeidet, sier hun, og henvender seg til Langås.

Tett på fra dag én

- Vi ønsker at veilederne i NAV følger sin kandidat ut på avdelingen første dag, slik at de kan avtale oppfølgingsmøte med arbeidsstedet i løpet den første måneden. Den første dagen vil også kandidaten få en fadder, introdusere dem til medarbeiderne på stedet, samt gå gjennom blant annet arbeidsoppgaver, regler og rutiner for fravær. Dette siste ønsker vi å ta opp første dag, da noen aldri har vært borti slike regler før, sier Langås.

Allerede etter dag 2 gjøres det en evaluering av kandidaten sammen med den lokale kantinelederen:
- Vi kaller det en arbeidsavklaring. Om vi ser at kandidater ikke ønsker å være der, eller er uegnet for jobben, så ønsker vi å avslutte, forklarer Langås.

- Dette er viktige tilbakemeldinger som NAV også får, slik at man vet hvor kandidaten står – og kan vurdere om det er riktig retning å jobbe videre innenfor kantinedrift, eller om man trenger å finne noe annet, utdyper Roligheten.

Men for alle dem som blir stående, er dette også begynnelsen på både en opplæring og en erfaring innenfor arbeidslivet. Målet med arbeidstreningen er også å øke kandidatenes kompetanse, og mulighet for jobb i andre enden.

- De fleste lærer seg grunnleggende matproduksjon. Noen får også opplæring i kasse. Ellers blir det en del oppvask, siden det ligger i yrket vårt, og rengjøring på kjøkkenet. Møtematen vår er det høy standard på, så det blir det opplæring i, mot slutten av praksisen, forklarer Langås.

- Tilpasser nivået til kandidaten

Etter to uker gjøres det en ny evaluering hvor enhetsleder og fadder gir en score på det som er gjeldende;
- Det er ti punkter som for eksempel deltagelse, punktlighet, serviceinnstilling, språk, arbeidstempo, og læringsvilje som er satt opp med et poengsystem. VI har gitt kriterier som er førende for denne poengtildelingen, slik at det ikke er uklart hva som er kriteriene for å få de ulike karakterene, påpeker Langås.

- På denne måten blir det også veldig oversiktlig både for kandidaten, kantineleder, fadder og andre hva kandidaten er sterk på, og hva de trenger å jobbe mer med for å bli ansatt, utdyper arbeidslivscoach Roligheten, og fortsetter:

- Dette er litt opptil kandidaten selv også; om kandidaten er ivrig og lærevillig, tilpasser man opplegget til det nivået kandidaten er på.

Langås følger opp:
- Noen har litt flere utfordringer enn andre, og trenger da kanskje lengre tid i arbeidstrening. Da kan vi bygge dem opp forsiktig, med gradvis opptrening for å bli kjent med kantineyrket, sier han, og forsetter:

- Det er masse du skal lære. Så de som er ivrige og har lyst, de lærer noe nytt hver dag. Jeg har jobbet på kjøkken selv, og lærer noe nytt hver gang jeg arbeider med nye kollegaer. Vi kokker blir aldri utlært.

Allerede godt i gang – og klar for neste runde

Før sommeren kjørte Eurest heldagskurs for alle kantinelederne sine i Oslo, for å forberede dem på den kommende prosessen som for alvor begynte i august.

- Vi kjørte en minimesse for kandidater fra NAV-kontorene på Stovner og Grorud. Vi måtte sette et makstak på 20 kandidater, i denne omgangen. Så blir det en ny minimesse i oktober, forteller Roligheten, og fortsetter:

- I forrige runde hadde jeg et tett samarbeid med markedskontakt Simona Manolova ved NAV Stovner. Vi kommer til å jobbe tett sammen videre, også.

Etter minimessa er målet at de kandidatene som blir valgt ut, skal starte opp i arbeidstrening ute i kantinene i løpet av ca. 3 uker. Roligheten er tydelig på verdien som ligger i et enhetlig opplegg, som er likt for alle – og gjør det enklere for alle parter å følge opp:

- Det ligger ekstremt mye arbeid fra Eurest sin side i dette også, for å få Kjøkkenveien opp og gå. Dette gavner også kandidatene, fordi man føler seg tryggere på opplegget i seg selv. Det tror jeg også gjelder for de ansatte i NAV, som da har en person i form av Tor Erik som de kan spørre ut om opplegget. Det blir veldig spennende å følge med på hvordan dette går og utvikler seg, sier arbeidslivscoachen.

- Jeg er kjempeglad for at vi har den gode kontakten med Hege. Jeg får hjelp til alt! Og all den jobben dere gjør med å sette opp disse speedintervjuene – NAV-kontorene og NAV Arbeidslivssenter legger virkelig til rette for at alt dette skal blir bra, avslutter Langås.

Tor Erik Langås er prosjektansvarlig i Compass Group i Norge, og har sammen med blant andre arbeidslivscoach Hege Marie Roligheten ved NAV Arbeidslivssenter Oslo, arbeidet for å få i gang Kjøkkenveien.
Tor Erik Langås er prosjektansvarlig i Compass Group i Norge, og har sammen med blant andre arbeidslivscoach Hege Marie Roligheten ved NAV Arbeidslivssenter Oslo, arbeidet for å få i gang Kjøkkenveien.