Hva er det dere gjør riktig, HR-direktør Kjell Ødegård?

- Jeg kan summere det opp i to ord, helhetlig og systematisk. Vi er opptatt av at alle tjenestestedene i bydelen skal jobbe aktivt med arbeidsmiljø og forsterke det som fungerer. Ansatte skal ha nødvendig kompetanse og det viktige trepartsamarbeidet som IA-avtalen legger til grunn må fungere.

 - Den faglige kompetansen finner vi jo ute i bydelen vår, sier bydelsdirektøren. - Vi i ledelsen er opptatt av at de ansatte er oppdaterte og kompetente. Vi involverer de som jobber ute og da får vi til innovasjon og nytenkning. Slik treffer vi også bedre med tjenestene ut mot våre innbyggere, sier hun.

Fortjent kake

Ola Narr Barnehage med 18 ansatte ligger i skråningen over Carl Berners Plass. Bygningen er sliten, men som leder Anikken Ildal sier: - Det er ikke lokalene som er avgjørende, men de ansatte som jobber her. De er varme og inkluderende, og ikke minst er de på jobb. Vi har en fin blanding av ansatte og da klarer vi også å skape det gode arbeidsmiljøet.

- Ola Narr har jobbet godt med arbeidsmiljø over lang tid og har gode resultater, sier bydelsdirektøren. Ledelsen i bydelen hadde derfor med seg kake til de ansatte.

Nærvær og arbeidsmiljø er knyttet til ledelse

Ødegård synes det er interessant å høre hvordan barnehagen jobber. -Vi ønsker jo at alle skal jobbe like systematisk med dette som dere gjør, sier han.  Barnehagelederen er opptatt av å inkludere de ansatte. - Vi snakker mye om hvordan vi vil ha det her og vi er enige om tre ting: trivsel, engasjement og teamwork. Vi brukte dialogspillet fra Idebanken (lenke) og plukket ut noen caser som vi jobbet med, sier hun.

5 over 60

- Jeg har veldig stor tillit til mine ansatte. Det tror jeg er helt avgjørende for arbeidsmiljøet og at folk ønsker å jobbe her. Vi har jo fem ansatte over 60 år her, og det er gledelig, sier barnehageleder Ildal. Inger-Johanne er tillitsvalgt og en av disse stabile seniorene. - Vi kan komme med innspill til hvordan vi vil ha det. Det gjør at vi blir sett og tatt på alvor, sier hun.

Finpusser seniorpolitikken

Bydelen har ca. 170 ansatte over 58 år og disse utgjør en betydelig ressurs og kompetanse som kan benyttes bedre.

I første omgang ønsker bydelen en nærmere dialog med bydelens seniorer. – Vi ønsker jo selvsagt at seniorene skal ha gode rammer slik at de ønsker å stå lenge i arbeid, slik de gjør i Ola Narr Barnehage, sier Ødegård og legger til at samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Oslo blir viktig.

- Vi vil samarbeide med Arbeidslivssenteret i Oslo, og utvikle tiltak og virkemidler som kan gi forlenget yrkesdeltakelse fra seniorene, sier Ødegård.

Søk tilskudd

- Bydel Grünerløkka gjør mye bra og de tenker helhetlig i forhold til de tre delmålene i IA-avtalen, sier Siri Pernille Øverli, som er IA-rådgiver for bydelen. Men hun mener de må bli flinkere til å søke forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.  – Vi vil jo gjerne støtte gode tiltak for grupper av ansatte og gode systemtiltak, slik vi gjorde i Bellevue barnehage. Vi snakker gjerne om hvordan vi kan lage gode systemer for tilrettelegging og hva dere gjør for at seniorene her trives og står lengre i jobb, sier Øverli ved Arbeidslivssenteret i Oslo.