Mariann Kruse er en av to teamledere i Fyrstikkalleen barnehage på Helsfyr og forteller at bydel Gamle Oslo har en klar seniorpolitikk som sier at alle over 55 år, som er kvalifisert for stillingen, skal inn til intervju. – De ansatte som har mye kompetanse er en veldig stor ressurs for oss her i barnehagen. I en barnehage er det viktigste å bygge relasjoner med barn og vise omsorg. Det har jo ingenting med alder å gjøre, sier hun.

Et paradoks

- De fleste arbeidsgivere ønsker å ha ansatte som har mye kompetanse, men ønsker ikke å ansette de som er godt voksne. Det er et paradoks, mener teamlederen.

Seniorrådgiver Siri Pernille Øverli er IA-rådgiver for bydel Gamle Oslo og Fyrstikkalleen barnehage som har 141 barn. - Vi skal jo samarbeide om å nå alle tre delmålene i IA-avtalen, og det er fint å høre om seniorene som blir ansatt her. Denne barnehagen ansetter 56-åringer, og det er det ikke mange som gjør, sier hun.

Over 5 år uten fravær

Leila (63) ble ansatt som pedagogisk leder i 2010 og hennes første fraværsdag var i 2016. Hun jobber hele dager på en storebarnssone.. – Jeg trives godt og jobben holder meg frisk. Vi er en barnehage med friluftsprofil, derfor er vi mye ute i skog og mark. Jeg glemmer litt mine egne bekymringer når jeg ser alle de glade barna, sier hun.

I Fyrstikkalleen barnehage er det en selvfølge at det er de ansatte som former dagene. – Vi har mulighet til å påvirke jobbdagen og lager planene i teamene våre, sier Leila som er overbevist om at god ledelse har mye å si og at de som er eldre også blir sett og hørt.

Mye kompetanse

Mariann synes det er inspirerende å ha ansatte med så mye relevant erfaring. Leila som opprinnelig er fra Finland, er talsperson for barn og unge i fylkesnemda for sosial- og barnevernssaker i Oslo og Akershus. Zahra som opprinnelig er fra Iran, kan 5 språk og har jobbet som tolk i tingretten. Begge to har måttet lære seg norsk og norsk arbeidsliv, og har da en god forståelse for både foreldrene og barn som skal inkluderes i det norske samfunnet.

Brukes som mentor

Fyrstikkalleen barnehage har underskrevet en samarbeidsavtale med Senter for flyktningekompetanse og integrering (SEFI) om å ta inn et visst antall personer på arbeidspraksis. – Det er viktig for oss å kunne bidra til at de som kommer til Norge blir inkludert på en skikkelig måte. Her får de god oppfølging av blant annet Leila som er mentor for en av de vi har her nå, sier Mariann.

- Vi har ansatte som ikke kunne jobbet her dersom vi ikke hadde tilrettelagt. Det kan være litt motstridende å få ned sykefraværet og få inkludert flere i arbeidslivet. Vi vil ha ansatte på jobb, men da må vi også tåle litt mer sykefravær. Vi bruker Leila og Zahra sin kompetanse, så får vi inkludert flere inn i arbeidslivet, sier Mariann.

Pedagog for voksne

Zahra har en lignende bakgrunn som de som nå kommer til landet og forteller at det krever litt ekstra å følge de opp. – Vi vil gi dem en reell opplevelse av det norske arbeidslivet og de skal gjøre ordentlige arbeidsoppgaver her hos oss. Vi blir litt pedagog for voksne også, sier hun.

Siri Pernille følger opp og forteller at det er økt trykk på inkludering av bl.a flykninger. – Unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne, samt flykninger er grupper vi sammen med arbeidsgiverne, skal få i aktivitet. Da kan vi bidra med inkluderingstilskudd fra NAV som vi har gode erfaringer med, sier Øverli til slutt.