Barnehagene ligger idyllisk til på toppen av Tøyenparken, samarbeider mye og har felles leder. I strålende høstsol møter vi Gerd, som smiler om kapp med solen. Når vi trår over dørterskelen kjenner vi at her er det god stemning. Det er slik det skal være!

Varsellampene blinket – kontaktet Arbeidslivssenteret

- Vi trengte noen å sparre med og tok kontakt med Øverli ved NAV Arbeidslivssenteret i Oslo. Hun deltok først på et møte med «trekanten» som består av leder, tillitsvalgt, verneombud og likestillingsrepresentant. Siri Pernille ville vi skulle fokusere mer på jobbmestring.  Hvis vi vet hva som skaper arbeidsglede, så kan det bidra til mindre stress, mer mestring og økt nærvær, sier Bostrøm. 

- «Vi ønsket mer om jobbmestring og arbeidsglede.

     Mindre om stress og stressmestring. 

                                                    Leder Gerd Bostrøm

 Entusiasme på hyttetur

På grunn av Øya-festivalen på Tøyen, fikk barnehagene låne ei hytte av Bymiljøetaten i Holmenkollen, der de ble delt i grupper. Fra Arbeidslivssenteret i Oslo stilte IA-rådgiverne Siri Pernille Øverli og Siri Skjerve. De ledet gruppene gjennom metoden Arbeidsplassutvikling*. - IA-rådgiverne fra Arbeidslivssenteret fikk oss til å være kritiske mot oss selv. Det trengte vi, sier Bostrøm.

Màre Helander som er avdelingsleder i Samisk barnehage - Vi kom litt vekk fra barnehagen og fikk dyrket team-følelsen. Det å jobbe med arbeidsglede har flere positive sider, for eksempel det å tørre å si fra til hverandre så man ikke går rundt og irriterer seg over småting, sier hun.

Pådriver for arbeidsmiljøet

Jobben skal være så innholdsrik og viktig at vi velger å gå på jobb selv om vi har en dårlig dag, sier Gerd Boström.  Bibbi Balto er tillitsvalgt i samisk barnehage. - Alle må se hvor viktige de er og at det er viktig at de kommer på jobb. Det handler om innstilling og eierskap, og når man vet at alle eier arbeidsmiljøet blir det mye bedre.

- En spennende hverdag

Hennes kollega, Fred Buljo er pedagogisk leder og følger opp: - Jeg er ny på avdelingen og synes det var nyttig å bruke en dag for å diskutere hvordan vi skal ha det sammen og hvordan vi skal jobbe med barna. Alle skal være med på både planlegging, gjennomføring og evaluering, og alle skal ha minst en aktivitet hver dag som de skal ha ansvaret for.  Dette skaper mer inkludering og gir en spennende hverdag, sier han.

Så, hva har dere lært?

-Alle ansatte må bidra hver dag, og tiltakene skal inn i IA-planen.  Vi ser jo at dybden i arbeidet noen ganger blir borte. Alle skal eie dette, derfor blir dette en lang prosess som vi nok aldri blir helt ferdige med. Men det er jo veldig gøy da, sier Gerd og smiler bredt.

- I mars skal vi ha et personalmøte der vi skal jobbe videre.  «Trekanten» skal forberede og evaluere tiltakene, avslutter styrer Boström, før vi rusler ned mot Oslo-gryta.

*Beskrevet i Idebankens hefte «Verktøy for gode trivselsprosesser». Metoden er løsningsfokusert. Den tar utgangspunkt i å synliggjøre ønsker og drømmer om den gode arbeidsdagen, og konkretisere disse ønskene til tiltak for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Les mer om trivsel på arbeidsplassen hos idebanken.org