Statistikk og analyse

NAV Nordland publiserer jevnlig statistikk og analyser på arbeids- og velferdsområdet.

Koronasituasjonen

NAV Nordland publiserer jevnlig informasjon og statistikk som viser hvordan koronakrisen påvirker arbeidsmarkedet. Se siden Koronavirus - informasjon fra NAV Nordland.

Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres statistikk om arbeidsledigheten i Nordland. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt. Se oversikt pressemeldinger og

Arkiv - Hovedtall om arbeidsmarkedet i Nordland.

 

Sykefravær

Hvert kvartal publiseres statistikk over legemeldt sykefravær i fylket. Sykefraværsprosenten angir andelen av planlagte dagsverk som gikk tapt på grunn av legemeldt sykdom. Statistikken gir en oversikt over sykefravær fordelt på kommuner, antall tapte dagsverk, diagnoser, varighet, alder og kjønn. Se oversikt pressemeldinger.

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne

Hver måned publiseres statistikk over personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Statistikken publiseres på NAV sine sentrale sider. 

NAV Nordland publiserer halvårlige pressemeldinger knyttet til offentliggjorte tall. Se oversikt pressemeldinger.

Uføretrygd

Hver måned publiseres statistikk over mottakere av uføretrygd. Statistikken publiseres på NAV sine sentrale sider. 

NAV Nordland publiserer halvårlige pressemeldinger knyttet til offentliggjorte tall. Se oversikt pressemeldinger.

Bedriftsundersøkelse

Vi gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i fylket. Undersøkelsen er en nyttig kilde til bedre kunnskap om bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft. 

Prognose for arbeidsmarkedet

Vi lager årlig prognose for sysselsetting og arbeidsledighet i fylket.