Arbeidsmarkedsprognose for Nordland 2018

Nok en gang har det skjedd at arbeidsmarkedet i Nordland utvikler seg mer positivt enn vi har turt å håpe på. 2017 har vært et strålende år for fylkets næringsliv.

Nok en gang har det skjedd at arbeidsmarkedet i Nordland utvikler seg mer positivt enn vi har turt å håpe på.  2017 har vært et strålende år for fylkets næringsliv, noe som også gir seg utslag i utviklinga på arbeidsmarkedet og hvor mange som ved årets utgang er tilmeldt NAV som arbeidssøkere.  Nå rett før jul opplever vi ei svært lav ledighet i Nordland.  Ved utgangen av november er 1,8 % av arbeidsstyrken ledigmeldt, noe som tilsvarer 2240 personer.  Dette er godt under landsgjennomsnittet for november, som er på 2,3 %.  For året sett under ett ender vi sannsynligvis på 2,2 % ledighet, som utgjør ca 2700 pr. måned og 654 færre enn året vi er i ferd med å legge bak oss.  Det er gledelig lave tall for fylket som helhet, men ikke desto mindre en svært vanskelig situasjon for de enkeltmenneskene som står utafor arbeidsmarkedet.

 

Nordland produserer på kapasitetsgrensen innen flere sektorer og har ikke mulighet til å levere alt det resten av Norge, Europa og verden vil kjøpe av oss.  Det ligger an til å bli nok et rekordår for sjømatnæringa når det gjelder eksportverdi.  I fjor økte sjømateksporten med 30% og gikk forbi verdien av kjemi- og metallprodukter.  Økninga i år blir ikke like stor på tross av økt volum på laks ettersom prisene har sunket noe. Likevel har næringa blitt eksportlokomotivet i Nordland og går spennende tider i møte i forhold til utvikling av nye løsninger for å utvikle ei mer bærekraftig oppdrettsnæring og kunne øke volumet uten å øke sykdoms- og luseplager.  Ca 2 % av verdens matforsyning hentes i dag fra havet som dekker 70 % av planeten.  Innen år 2050 beregnes et behov for dobbelt så mye mat som i dag dersom befolkningsutviklinga fortsetter.  Framtidsperspektivene for vår sterkest voksende næring er svimlende, og i Nordland befinner vi oss nok en gang midt i matfatet.

 

Turistene strømmer til Nordland som aldri før og stadig flere ser ut til å ønske å besøke oss.  Det er kombinasjonen av fantastisk natur, suget etter opplevelser, gunstig kronekurs og at vi befinner oss i et rolig og trygt hjørne av verden som får folk fra hele verden, og stadig flere fra Asia til å rette blikket nordover.  Vår utfordring er tilrettelegging og overnattingskapasitet til å ta i mot dem. 

 

Neste år øker aktiviteten innafor olje-og gass-sektoren i Nord-Norge med produksjonsstart på Åsta Hansteen-feltet og nye oppdrag på Johan Castberg og gassfeltet Ærfugl til Aker Solutions, som forhåpentligvis vil bety positive ringvirkninger for industrimiljøet i Nordland og særlig på Helgeland.

 

Da markedskoordinatorene i Nordland i slutten av november rapporterte fra sine respektive regioner om utsiktene for 2018 var himmelen blå, sola skinte og alle piler pekte oppover.  Som foran 2017 er det planlagt og finansiert bygging av veier, tuneller, broer, hoteller, kjøpesentra og boliger samt omfattende utbygging, restaurering og vedlikehold av offentlige bygg og anlegg.  Optimismen er stor.  Eneste sky på himmelen er utfordringene som ligger i å få tak i arbeidskraft med riktig kompetanse. 

 

Her vil NAV få en viktig rolle å spille med å være tett på næringslivet både i forhold til rekruttering,  til å bistå bedriftene for å forhindre utstøtning og få ansatte til å stå lenger i arbeid, og ikke minst i samarbeid med bedriftene finne innpass for ungdom og flyktninger som vil melde seg på arbeidsmarkedet i Nordland i løpet av 2018.  Alle i Nordlandssamfunnet vil tjene på at vi sammen lykkes i denne jobben.  2018 blir et spennende og arbeidsintensivt år.

 

Les hele arbeidsmarkedsprognosen under relatert informasjon.