Praktisk informasjon:

Målgruppen for samlingen er ansatte som arbeider i kommunenes flyktningestjeneste og ansatte i NAV-kontor. Grunnet plasshensyn er det beregnet deltagelse med inntil 1 ansatt fra flyktningetjenesten og 1 fra NAV-kontoret der flyktningetjenesten ligger utenfor NAV-kontoret, og inntil 1 ansatt fra NAV-kontor/kommuner hvor flyktningetjenesten er organisert i NAV-kontoret.

Fagsamlingen starter med lunch kl. 11.30 den 29.9. For ansatte i NAV-kontor som har gjennomgått NAVs grunnleggende Veiledningsplattform er det oppstart dag 1 kl. 09.00 med fordypningsmodulen «Veiledning av brukere med innvandrerbakgrunn».

Deltagerne dekker selv reise og overnatting. Overnatting er reservert på hotell Scandic Havet, Bodø. Frist for eventuell avbestilling av overnatting etter påmelding er 14.september og sendes NAV Nordland ved Karin Isaksen Rødelv.

Ansatte i NAV-kontor får dekket reise/overnatting med inntil 1 person pr. NAV-kontor etter reiseregning i Agresso eller etter refusjonskrav fra NAV-leder dersom deltager er kommunalt ansatt. Overnatting 28.9 dekkes dersom deltager må reise hjemmefra før kl.06.00 og skal delta på veiledningsmodulen dag 1 før lunch.

Påmeldingsskjema finnes under relatert informasjon til høyre. Skjemaet fylles ut og sendes på E-post,karin.isaksen.rodelv@nav.no

Påmeldingsfrist: 4.september

Bekreftelse på plass sendes deltagerne 7.september

Kontaktpersoner på NAV Nordland:

Marianne Fredriksen marianne.fredriksen@nav.no telefon 754 26652 / 472 72049

Karin Isaksen Rødelv karin.isaksen.rodelv@nav.no telefon 754 26626 / 458 66440