I landet sett under ett er antall helt ledige på 60 093 personer i juni. Dette er en nedgang på 1,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av juni tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

 

- Nordland er ett av seks fylker i landet med ledighet under 2,0 prosent. Så til tross for en økning i ledigheten fra samme periode i fjor har vi fortsatt lav ledighet. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier avdelingsdirektør i NAV Petter Bugge Richardsen.

 

Ny jobb eller rekruttere?

I mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (314), butikk- og salgsarbeid (245) og bygg og anlegg (234).

Størst økning i antall ledige fra juni i fjor finner vi innenfor butikk- og salgsarbeid, som har 15 flere helt ledige, en økning på 7 prosent.

 

Kjønn og ledighet

I juni er det totalt 915 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 85 flere personer enn i fjor. Det er totalt 1 302 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,0. Det er en økning på 14 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,9 prosent og 30-39 år med 2,5 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,7 prosent.

 

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i juni på 526 personer. Det er en økning på 47 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 691 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 52 flere personer enn i samme måned i fjor.

 

25 kommuner med 2,0 prosent eller lavere

Laveste ledighet ved utgangen av juni finner vi i Rødøy kommune. Deretter følger kommunene Bindal og Hattfjelldal. Hele 25 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere.

Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 5,0 prosent og Lødingen kommune med 4,1 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 1,7 prosent, Narvik 2,0 og Vefsn 1,1 prosent.

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

 

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 498 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i juni. Dette er 142 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

 

Permitterte

Ved utgangen av juni er det totalt 179 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 55 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

 

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 211 registrerte ledige stillinger i Nordland i juni. Dette er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med juni i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 292 stillinger utgjør dette 24 prosent av alle utlyste stillinger. Deretter følger undervisning med 164 utlyste stillinger i juni, butikk- og salgsarbeid med 111 utlyste stillinger, og reiseliv og transport med 108 utlyste stillinger.

 

Mer informasjon på nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen – tlf. 975 68 776

 

Arbeidsmarkedet i Nordland juni 2019

2019-6 Nærhet til arb. marked