Ta kontakt med

Kommunikasjonsrådgiver/pressekontakt i NAV Nordland:

Åshild J. Nordnes Telefon 900 70 811

Hilde Myrbakk (statistikk) 

Telefon 412 71 417 

Finn Kaarby 

Telefon 412 76 016

Direktør Cathrine Stavnes Telefon 916 65 071

Har du spørsmål om nasjonale forhold må du ringe pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom brukeren selv fritar NAV fra taushetsplikten.

Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV fritak fra taushetsplikten inne på Ditt NAV. Her er detaljert veiledning for hvordan man fritar NAV fra taushetsplikten (pdf).

Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV: 

Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato). NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn). Jeg bor i (kommune).

Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten, om det er deler de ikke ønsker at NAV skal uttale seg om, samt hvilken kommune de bor i.

Journalisten gir pressekontakten en tilbakemelding når teksten er lagt inn.