Pandemien gir nå økt ledighet i Nordland

  Mars 2021 Endring fra februar 2021
Helt ledige, antall 3 722 +289
Helt ledige, andel av arbeidsstyrken 3,0 % +0,2 prosentpoeng
Helt ledige under 30 år, antall 1 348 +223
Helt ledige under 30 år, andel av arbeidsstyrken  4,3 % +0,7 prosentpoeng
  Mars 2021 Endring fra februar 2021
Alle arbeidssøkere*, antall 6 800 +474
Alle arbeidssøkere*, andel av arbeidsstyrken 5,5 % +0,3 prosentpoeng
Alle arbeidssøkere* under 30 år, antall 2 247 +253
Alle arbeidssøkere* under 30 år, andel av arbeidsstyrken 7,2 % +0,8 prosentpoeng
*Alle arbeidssøkere = Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak
  1. Infografikk 2021-03 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk 2021-03 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall helt ledige Nordland mars 2021 (excel)
  4. Hovedtall delvis ledige Nordland mars 2021 (excel)
  5. Hovedtall permitterte Nordland mars 2021 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland mars 2021 (excel)  
2. Infografikk 2021-03 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland mars 2021 (bilde)

Fakta