Økt aktivitet innen handel og servering, færre helt ledige i Nordland

  1. Infografikk 2020-12 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk 2020-12 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall helt ledige Nordland desember 2020 (excel)
  4. Hovedtall delvis ledige Nordland desember 2020 (excel)
  5. Hovedtall permitterte Nordland desember 2020 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland desember 2020 (excel)
2. Infografikk 2020-12 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland desember 2020 (bilde)