I tillegg til de helt ledige var 2 705 registrert som delvis ledige i Nordland i august. Det er en nedgang på 281 delvis ledige fra utgangen av juli, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 245 fra forrige måned.  

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 1 311 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 1 411 flere delvis ledige.  

I august 2019 var ledigheten i Nordland på 1,8 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken) Økningen fra i fjor utgjør 64 prosent.  

Av nye arbeidssøkere i august er det 20 prosent som oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV, mens 28 prosent oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben sin. 

Landets ledighet er på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 122 229 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 88 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har størst nedgang i ledigheten fra forrige måned (-14,4 prosent), men er fortsatt fylket med høyest ledighet i landet med 5,7 prosent. Nordland har minst nedgang fra forrige måned (-6,2 prosent), men med 3,0 prosent ledighet har fylket fortsatt den laveste ledigheten i landet. 

 

- Det er gledelig at vi fortsatt ser nedgang i ledigheten, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. - Aktiviteten innenfor reiseliv i Nordland i sommer var høy og har vært et positivt bidrag for arbeidsmarkedet.   

- Utover høsten vil vi følge tett hvordan ledigheten utvikler seg og har allerede gjort noen grep sammen med vår samarbeidspart Nordland Fylkeskommune, sier Stavnes. - Vi er omforent om målet at flest mulig nordlendinger gjennomfører utdanning og kommer seg i jobb.  

Les mer om dette på Nordland fylkeskommune sine nettsider.

 

Les hele pressemeldingen om arbeidsmarkedet her (pdf).

 

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland: 

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

Vedlegg:

1.    Infografikk 2020-8 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)

2.    Infografikk 2020-8 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)

3.    Hovedtall helt ledige Nordland August 2020 (excel)

4.    Hovedtall delvis ledige Nordland August 2020 (excel)

5.    Hovedtall permitterte Nordland August 2020 (excel)

6.    Tabeller kommunevis ledighet Nordland August 2020 (excel)

 

Hovedtall for hele landet finner du her (nav.no).

2. Infografikk 2020-8 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk Arbeidsmarkedet i Nordland August 2020