I tillegg til de helt ledige var 4 012 registrert som delvis ledige i Nordland i mars. Det er 2 718 flere delvis ledige enn ved utgangen av februar.  

Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV. 

Landets ledighet er på 10,7 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 300 634 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 354 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har den høyeste ledigheten i landet med 13,8 prosent, mens Nordland med 8,5 prosent er fylket med lavest ledighet. 

 

- Tiltakene for å begrense smittespredning av koronaviruset har ført til kraftig økning i permitteringer i Nordland. Etter lang tid med lav ledighet har vi nå en ledighet uten historisk sidestykke, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.  

- Vi i NAV gjør det vi kan for å sørge for god informasjon og sikre inntekt til de som nå har fått redusert sin arbeidsinntekt.  

Stor variasjon i ledighet blant Nordlandskommunene 

Med en ledighet på 1,3 prosent av arbeidsstyrken har Vevelstad fylkets laveste ledighet. Deretter følger Hattfjelldal med 2,9 prosent ledighet og Dønna med 3,1 prosent. Høyest ledighet finner vi i Moskenes kommune med hele 18,1 prosent ledige. 

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 10,2 prosent, Rana 8,5 prosent, Narvik 9,5 prosent og Vefsn 7,3 prosent. 

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

Størst økning innen reiseliv og transport 

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn butikk- og salgsarbeid (1 775). Deretter følger reiseliv og transport som har 1 647 helt ledige, og den største prosentvise økningen fra samme måned i fjor, med en økning på 543 prosent. Serviceyrker og annet arbeid har 1 229 helt ledige. 

Det er kun innen jordbruk, skogbruk og fiske vi ser en nedgang i ledigheten fra samme måned i fjor, med fire prosent færre helt ledige med denne yrkesbakgrunnen.  

Høyest ledighet blant unge kvinner 

Det har vært størst prosentvis økning i ledigheten blant kvinner fra samme måned i fjor, med en økning på 368 prosent. I mars er det totalt 4 555 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 7,8 prosent. Blant menn er det nå 5 960 helt arbeidsledige, som gir en ledighetsprosent på 9,0 prosent. Det er en økning på 262 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.  

Alle aldersgrupper har hatt økning i arbeidsledigheten siden mars i fjor. Som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 14,0 prosent, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen, med 15,0 prosent. 

For aldersgruppen 25-29 år er ledigheten på 12,0 prosent ledighet, og blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 10,4 prosent.  

De fleste har vært ledige under fire uker 

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i mars på 521 personer. Det er en nedgang på 34 personer fra i fjor på samme tid. 

Denne måneden er det registrert 9 941 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 7 928 flere personer enn i samme måned i fjor. De aller fleste av disse (8 420) har en varighet på ledigheten under fire uker.  

Det har blitt utlyst stillinger også i denne måneden  

Totalt har det vært en tilgang på 1 664 registrerte ledige stillinger i Nordland i mars. Dette er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med mars i fjor. De fleste utlyste stillingene finner vi innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 456 stillinger utgjør dette 27,4 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i mars.  

Innen industriarbeid er det utlyst 258 stillinger, og undervisning har utlyst 192 stillinger. 

Vi oppfordrer arbeidssøkere til å finne ledige stillinger på Arbeidsplassen.no

 

Se sentral statistikk om hovedtallene på arbeidsmarkedet.

 

Se NAVs koronaveiviser som oppdateres kontinuerlig.

For mer statistikk og informasjon fra NAV Nordland, se vår side Koronavirus – informasjon fra NAV Nordland. Denne siden oppdateres alle hverdager. 

 

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland: 

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071