I landet sett under ett er antall helt ledige på 68 050 personer i januar. Dette er en nedgang på 4,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av januar tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Nordland har, sammen med fylkene Innlandet og Trøndelag, laveste ledighet med 2,1 prosent. Høyest ledighet har fylket Vestfold og Telemark med 2,9 prosent. 

– Som forventet er det en liten økning i ledigheten fra desember, men den positive utviklingen i Nordland fortsetter. Det er nå lavere nivå på ledigheten sammenliknet med januar i fjor, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.  

– Dette gir fortsatt gode muligheter for arbeidssøkere. Vi i NAV bistår både arbeidssøkere og bedrifter som trenger arbeidskraft, og vi oppfordrer til å bruke nettsiden Arbeidsplassen.no.   

 

Yrkesbakgrunn 

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (429), bygg og anlegg (363) og serviceyrker og annet arbeid (269). 

Et stort antall ledige har ikke registrert yrkesbakgrunn (235). Dette har sammenheng med en mindre omfattende registreringsløsning fra desember 2018. Se kommentar om Spesielle forhold. 

 

Kjønn og ledighet 

I januar er det totalt 903 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 135 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 690 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,6. Det er en nedgang på 54 personer sammenlignet med samme måned i fjor.  

 

Varighet 

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i januar på 473 personer. Det er en nedgang på 116 personer fra i fjor på samme tid. 

Denne måneden er det registrert 2 120 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 82 færre personer enn i samme måned i fjor. 

 

27 kommuner med ledighet 2,0 prosent eller lavere 

Laveste ledighet ved utgangen av januar finner vi i Hattfjelldal. Hele 27 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere. Høyest ledighet finner vi i Herøy kommune med 4,7 prosent. 

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,7 prosent, Rana 2,4 prosent, Narvik 2,1 prosent og Vefsn 1,7 prosent. 

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

Arbeidssøkere på tiltak 

Totalt er det 549 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i januar. Dette er 95 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.  

 

Permitterte 

Ved utgangen av januar er det totalt 306 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 12 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.  

 

Ledige stillinger 

Totalt har det vært en tilgang på 1 488 registrerte ledige stillinger i Nordland i januar. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med januar i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 471 stillinger utgjør dette 31,7 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i januar.  

 

Ny jobb eller rekruttere? 

I mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider. 

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland: 

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071 

2020-1 Arbeidsmarkedet i Nordland.png
Arbeidsmarkedet i Nordland januar 2020 (bilde)
2020-1 Nærhet til arb.markedet Nordland.png
Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid Nordland januar 2020 (bilde)