I tillegg til de helt ledige var 2 441 arbeidssøkere registrert som delvis ledige i Nordland i oktober. Det er en nedgang på 195 delvis ledige fra utgangen av september. Det er 511 arbeidssøkere på tiltak i oktober, dette er 46 flere enn i september. Samlet er det nå 6 087 arbeidssøkere, som er en nedgang på 294 fra september til oktober (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak).

Det er registrert 1 523 permitterte i Nordland i oktober, en nedgang på 179 personer fra forrige måned (se faktaboks). Av disse er det 635 som er registrert som helt ledige permitterte og 886 er delvis ledige permitterte. Antall permitterte i Nordland utgjør nå 1,2 prosent av arbeidsstyrken. 

Landets ledighet er på 3,5 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 99 412 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 67 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har høyest ledighet i landet med 4,7 prosent, mens Nordland med 2,5 prosent helt ledige har den laveste ledigheten. 

- Vi er svært glade for at ledigheten fortsatt synker og flere permitterte kommer tilbake i arbeid, men det høye antallet langtidsledige bekymrer oss, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. - Hvis ledigheten biter seg fast i enkelte grupper, øker risikoen for varig utstøting av arbeidslivet. Dette må vi unngå ved å jobbe tett med næringslivet og øke bruk av tiltak.   

----------------------------------------

Les hele pressemeldingen om arbeidsmarkedet her (pdf).

 

For ytterligere kommentarer fra NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

----------------------------------------

Vedlegg: 

  1. Infografikk 2020-10 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk 2020-10 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall Helt ledige Nordland Oktober 2020 (excel)
  4. Hovedtall Delvis ledige Nordland Oktober 2020 (excel)
  5. Hovedtall Permitterte Nordland Oktober 2020 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland Oktober 2020 (excel)

 

Se hovedtall for hele landet på nav.no.  

 

2. Infografikk 2020-10 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland oktober 2020 (bilde)