Ledigheten kryper nedover i Nordland

  Februar 2021 Endring fra januar 2021
Helt ledige, antall 3 433 -305
Helt ledige, andel av arbeidsstyrken 2,8 % -0,2 prosentpoeng
Helt ledige under 30 år, antall 1 125 -131
Helt ledige under 30 år, andel av arbeidsstyrken  3,6 % -0,4 prosentpoeng
  Februar 2021     Endring fra januar 2021
Alle arbeidssøkere*, antall 6 326 -79
Alle arbeidssøkere*, andel av arbeidsstyrken 5,1 % 0 prosentpoeng
Alle arbeidssøkere* under 30 år, antall 1 973 -    104
Alle arbeidssøkere* under 30 år, andel av arbeidsstyrken 6,3 % -0,1 prosentpoeng
*Alle arbeidssøkere = Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak
  1. Infografikk 2021-02 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk 2021-02 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall helt ledige Nordland februar 2021 (excel)
  4. Hovedtall delvis ledige Nordland februar 2021 (excel)
  5. Hovedtall permitterte Nordland februar 2021 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland februar 2021 (excel)
2. Infografikk 2021-02 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland februar 2021 (bilde)

Fakta