Ledigheten går fortsatt ned i Nordland

Helt ledige Mai 2021 Endring fra april 2021
Helt ledige, antall 2 688 - 550
Helt ledige, andel av arbeidsstyrken 2,2 % -0,4 prosentpoeng
Helt ledige under 30 år, antall 793 - 263
Helt ledige under 30 år, andel av arbeidsstyrken  2,6 % -0,8 prosentpoeng
Alle arbeidssøkere* Mai 2021 Endring fra april 2021
Alle arbeidssøkere*, antall 5 561 - 820
Alle arbeidssøkere*, andel av arbeidsstyrken 4,6 % -0,5 prosentpoeng
Alle arbeidssøkere* under 30 år, antall 1 643 - 340
Alle arbeidssøkere* under 30 år, andel av arbeidsstyrken 5,3 % -1,0 prosentpoeng
*Alle arbeidssøkere = Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak
Permitterte arbeidssøkere Mai 2021 Endring fra april 2021
Permitterte arbeidssøkere*, antall 1 810 - 468
Permitterte arbeidssøkere*, andel av arbeidsstyrken 1,5 % -0,3 prosentpoeng
*Permitterte arbeidssøkere = registrerte arbeidssøkere (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak) som enten har fått innvilget dagpenger under permittering eller som har søkt om dagpenger under permittering og ikke fått avslag.
  1. Infografikk 2021-05 Arbeidsmarkedet i Nordland (pdf)
  2. Infografikk 2021-05 Arbeidsmarkedet i Nordland (png)
  3. Hovedtall helt ledige Nordland mai 2021 (excel)
  4. Hovedtall delvis ledige Nordland mai 2021 (excel)
  5. Hovedtall permitterte Nordland mai 2021 (excel)
  6. Tabeller kommunevis ledighet Nordland mai 2021 (excel)
2. Infografikk 2021-05 Arbeidsmarkedet i Nordland (png).png
Infografikk arbeidsmarkedet i Nordland mai 2021 (bilde)

Fakta